14 septembrie 2011

Cerere pentru retragerea de la ora de religie

În acest moment prevederile legii au fost anulate prin decizia de neconstituționalitate a Curții Constituționale, fiind ilegal și neconstituțional să înscrii elevii din oficiu la orele de religie, nemaifiind nevoie de acestă cerere. Astfel că în acest moment elevii care doresc religie trebuie să depună cerere. Mai multe aici: http://profudereligie.blogspot.ro/2015/01/vrei-religie-fa-cerere.html

Un nou an școlar și o nouă lege a învățământului. Religia tot în programă. Și nu varianta, cum greșit cred unii părinți, de istorie a religiilor, ci varianta confesională, adică îndoctrinare. Nu se prezintă comparativ credințele pentru a arăta bogăția spirituală a speciei umane ci partinic, în încercarea de a valida doar un anumit cult. Asta duce la intoleranță și exclusivism. Nu se prezintă sentimentul religios în reciprocitate cu nivelul de cunoaștere științifică ci se face o defăimare fățișă a teoriilor științifice, mai ales cele ce intră în contradicție cu dogmatica religioasă (evoluționismul de exemplu). Copiii nu sunt feriți de erorile de logică, metodele științifice de cunoaștere a realității obiective fiind sistematic defăimate în cadrul orelor de religie. Și nu o dată, întâmplător, într-o oră, ci câte o oră pe săptămână, timp de 12 ani, începând cu clasa I. Numai româna și matematica au mai multe ore decât religia în sistemul românesc de învățământ.

Una din soluțiile celor ce doresc să ocolească cât se poate îndobitocirea religioasă au la dispoziție o fereastră legală, scutirea de religie. Nu este nevoie de motivare sau de apartenența la un alt cult religios. Cererea pentru a renunța la ora de religie mai jos, cu specificațiile legale evidențiate:

Domnule/Doamnă Director,


Subsemnatul, …………………………………………………………….,
domiciliat în ……………………………...……………………..………………….,
părinte al elevului/ei ……………………………………………………………
din clasa ………………, unitatea şcolară ……………………………………
doresc ca acesta să nu urmeze orele de religie.

Cererea mea se întemeiază pe următoarele prevederi legale:

1. Legea nr. 1 din 10 ianuarie 2011 – Legea Educaţiei Naţionale:
“Art. 18. — (1) Planurile-cadru ale învățământului primar, gimnazial, liceal și profesional includ religia ca disciplină școlară, parte a trunchiului comun.
Elevilor aparținând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituțional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii.
(2) La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinților sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie.
În acest caz, situația școlară se încheie fără disciplina Religie.
În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.”

2. Decizia 72/1995 a Curţii Constituţionale privind constituţionalitatea unor prevederi ale Legii învăţămîntului, afirmă că Religia nu trebuia înţeleasă ca disciplină obligatorie, obligativitatea constând numai în introducerea acestei discipline în planurile de învăţămînt, religia şi confesiunea rămânând să fie alese sau nu.

Cu mulţumiri anticipate,

Semnătura                                                                                    Data

Dacă doriţi puteţi descărca formularul versiune .doc de aici: formular cerere scutire religie.doc

Dacă sunteţi elev major formularea cererii poate fi cea de mai jos:

Domnule/Doamnă Director,


Subsemnatul, ……………………………………………………………., născut în data de  ................................., din clasa ………………, unitatea şcolară ……………………………………
doresc să nu urmez orele de religie.

Cererea mea se întemeiază pe următoarele prevederi legale:

1. Legea nr. 1 din 10 ianuarie 2011 – Legea Educaţiei Naţionale:
“Art. 18. — (1) Planurile-cadru ale învățământului primar, gimnazial, liceal și profesional includ religia ca disciplină școlară, parte a trunchiului comun.
Elevilor aparținând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituțional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii.
(2) La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinților sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie.
În acest caz, situația școlară se încheie fără disciplina Religie.
În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.”

2. Decizia 72/1995 a Curţii Constituţionale privind constituţionalitatea unor prevederi ale Legii învăţămîntului, afirmă că Religia nu trebuia înţeleasă ca disciplină obligatorie, obligativitatea constând numai în introducerea acestei discipline în planurile de învăţămînt, religia şi confesiunea rămânând să fie alese sau nu.

Cu mulţumiri anticipate,

Semnătura                                                                                    Data


Iată și comunicatul de presă al Asociației Secular Umaniste din România difuzat la începutul acestui an școlar:

Sistemul şcolar, vector al îndoctrinării religioase

Luni, 12 septembrie, începe un nou an şcolar. Circa 160.000 de copii vor lua contact pentru prima oară cu şcoala şi, totodată, cu îndoctrinarea religioasă practicată cu acordul tacit al autorităţilor statului.
”Este remarcabilă reacţia societăţii faţă de această problemă. Cu cât oamenii devin mai informaţi în ceea ce priveşte situaţia reală din şcoli, cu atât opoziţia faţă de predarea religiei devine mai puternică. Conform cercetărilor Fundaţiei Soros, în doar câţiva ani ponderea celor care se opun obligativităţii studierii religiei s-a dublat, fiind de 40% in prezent. Pe de altă parte, discutând despre predarea Religiei cu mulţi părinţi cu copii de vârstă pre-şcolară, am constatat că, în general, aceştia nu cunosc toate opţiunile legale de care dispun. De asemeni, părinţilor nu le este foarte clar statutul Religiei în şcoli, de exemplu sunt surprinşi când află că aceasta se predă începând chiar cu clasa I sau că nu este vorba de Istoria Religiilor.” a declarat Toma Pătraşcu, vicepreşedinte ASUR.

În prag de nou an şcolar, asociaţia noastră consideră necesare câteva precizari:

1.În şcoli nu se studiază Istoria Religiilor. Din contră, predarea se face de o manieră confesională, la orele de religie elevilor prezentându-li-se insistent doctrina unui singur cult. În practică, de cele mai multe ori, este vorba de doctrina BOR.
2.Religia se studiază an de an, săptămână de săptămână, începând cu clasa I. Timp de 12 ani, copiii sunt obligaţi, de facto, să participe la cel puţin o oră de religie în fiecare săptămână. Religia este singura materie, cu excepţia Limbii Române / materne şi a Matematicii, care se studiază în absolut toţi anii de învăţămînt preuniversitar.
3.Salarizarea profesorilor de religie, mulţi dintre ei preoţi, nu este asigurată de către culte ci grevează bugetul Ministerului Educaţiei. În sistem există cca. 12.000 de profesori de religie, iar anual fondul de salarii pentru aceştia se ridică la aproximativ 30 milioane de euro.
4.Deşi sunt plătiţi de către Stat, profesorii de religie sunt direct subordonaţi ierarhiei religioase locale. De asemeni, cultele controlează atât programa de învăţământ cât şi conţinutul manualelor de religie.
5.În multe şcoli se practică spovedaniile şi împărtăşaniile de grup; elevii fiind duşi cu clasa la biserică şi obligaţi să participe la aceste ritualuri.
6.Continuă să fie în circulaţie manuale de religie ce promovează violenţa fizică şi psihică asupra copiilor.
7.Copiilor, inclusiv celor din clasele primare, li se repetă obsesiv despre “păcat”, “iad” şi “diavoli”, inducându-li-se ideea că nerespectarea cu stricteţe a “poruncilor” îi condamnă la “osânda veşnică”.

Elevii din învăţământul românesc se confruntă cu o sistematică îndoctrinare religioasă, sistemul educaţional fiind deturnat în beneficiul propriu de către cultele religioase, în special de către BOR. Acestea desfăşoară un efort constant de a-şi extinde influenţa în societate, ţintind mai ales segmentele cele mai vulnerabile - copiii.

Pentru a ilustra maniera în care Biserica îşi propune să îşi promoveze mesajele este suficient să redam câteva pasaje semnificative din lucrări redactate de teologi apropiaţi conducerii BOR:

•Prof. Dr. Vasile Timiş, fost Inspector Școlar General pentru disciplina Religie, actualmente secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor[1]:
”[…] şcoala, prin profesorii de religie, sprijină misiunea Bisericii […]”
”Este extrem de important să acordam o atenţie deosebită educaţiei religioase a copiilor încă de la vârstă fragedă. Cu privire la acordarea educaţiei religioase încă din fragedă pruncie, Sfântul Ioan Gura de Aur aprecia: „cum se va deprinde copilul de mic, aşa va rămâne şi când se va face mare”
”Aducerea copilului la Biserica şi împărtăşirea lui cu Sfintele Taine lasă amintiri şi amprente asupra lui care îl vor marca toată viaţa”
”Prin participarea la cult se fixează şi primele percepţii subliminale, rezultă o influenţare a comportamentului şi prin prezentările subliminale […] Copilul începe să conştientizeze că atunci când face un lucru bun, se bucură Dumnezeu, iar când savârşeşte răul Îl supără pe Dumnezeu.”

•Preot Prof. Dr. Vasile Gordon (Facultatea de Teologie din Bucureşti) şi Preot Prof. Dr. Constantin Dragnea (Şcoala Generală Nr. 58 din Bucureşti)[2]:
”[…] profesorul de Religie trebuie să-i îndemne la clasă pe copii să frecventeze biserica, aşa preotul poate în biserică să-i îndemne pe copii (direct, sau prin părinţii şi bunicii lor) să nu lipsească de la ora de Religie.”
”[…] în şcoli pot fiinţa cabinete de consiliere duhovnicească […]. Se ştie, nu toţi copiii sunt dispuşi să-l caute pe preot la biserică, iar preotul, aşa cum aleargă în parohie în găsirea ‘oii pierdute’, aşa trebuie să procedeze şi în cazul copiilor, mai ales a copiilor!”
”Slujba de la începutul anului şcolar, săvârşită de preot în şcoala de pe teritoriul parohiei […] o contribuţie efectivă la recunoaşterea autorităţii şi prestigiului Bisericii Ortodoxe.“

Asociaţia noastră îşi reafirmă poziţia: în unităţile de învăţământ de stat trebuie păstrată o strictă neutralitate religioasă, iar în cadrul orelor de Religie trebuie predată Istoria Religiilor şi nu doar viziunea particulară a unui anumit cult, indiferent care ar fi acela.
Strategia pe care o recomandăm părinţilor este de a discuta această problemă la nivelul clasei sau a şcolii şi de a solicita retragerea de la orele de religie pentru întregul colectiv al unei clase sau pentru o majoritate a elevilor.

Pentru evitarea potenţialelor abuzuri împotriva acelor copii care studiază totuşi religia, recomandăm părinţilor acestora:
•să ceară referinţe despre persoana care predă orele de religie
•să solicite planurile lecţiilor care urmează a fi predate copiilor
•să discute periodic cu copilul şi să îi explice de ce la orele de religie i se predau lucruri în contradicţie flagrantă cu cele învăţate la celelalte materii
•să fie atenţi la apariţia unor modificări radicale de comportament a copiilor (dezvoltarea unor obsesii legate de moarte, de păcat, de iad, tulburări de somn sau de nutriţie, înstrăinare de prieteni etc.) şi, dacă este cazul, să apeleze la consiliere psihologică

Să nu uităm: În România sunt 18.300 de biserici; doar 4.700 de şcoli generale stau la dispoziţia copiilor!

Asociaţia Secular-Umanistă din România (ASUR) a fost fondată în 2010, cu scopul de a promova valorile umanismului secular, cunoaşterea ştiinţifică şi gândirea critică.

În 2010, am contribuit la marcarea în România a unor evenimente importante, precum Darwin Day (www.darwinday.ro), Ziua Internaţională a Astronomiei (www.ziua-astronomiei.ro), Space Week (www.prinunivers.ro) sau Ziua Mondială a Umanismului.

De asemenea, am lansat campania ”În plata Domnului” (www.in.plata-domnului.ro), prin care cerem taxarea cultelor şi restrictionarea finanţării lor de la bugetul de stat.

În 2011, am participat la mişcarea internaţională 10:23 (www.1023.ro) şi am lansat campania de informare ”Stop îndoctrinării religioase în şcoli!”.

Pentru a marca Darwin Day 2011 am organizat o conferinţă în parteneriat cu Institutul Francez, pe tema ”Istoria îndelungată a biodiversităţii” şi am lansat portalul educaţional www.evolutionism101.ro.

43 de comentarii:

 1. Este o data limita pana cand trebuie depusa aceasta cerere ori este posibil si in timpul semestrului ?

  RăspundețiȘtergere
 2. În lege nu se specifică o dată precisă sau un termen limită. Teoretic, oricând, dar este "politically correct" să fie depusă la începutul anului şcolar.

  RăspundețiȘtergere
 3. Ok, multumesc pentru raspunsul rapid. Am o prietena ce a predat-o in prima saptamana scolara, iar eu o voi face astazi, abia in a doua. Cu toate acestea, sper sa-mi fie acceptata.

  RăspundețiȘtergere
 4. Ateuleeeeeeeee!!! Ciocu' mic si joc de glezne! (Fan religie)

  RăspundețiȘtergere
 5. N-am avut nicio problema cu cererea, directorul a acceptat-o pe loc. Multumesc pentru ajutor.

  RăspundețiȘtergere
 6. Nu reiese clar din textul de lege ca nu trebuie motivata cererea. Spun asta pentru ca e posibil ca directorul (bun prieten cu profa de religie ) sa nu fie de acord. Unii cer adeverinta ca faci parte din alt cult. Ce sfat imi dati ? zice acolo "conform confesiunii proprii"

  RăspundețiȘtergere
 7. @petcu marius
  Nu reiese din textul de lege nici că trebuie motivată în sensul declarării unei alte religii sau a lipsei acesteia. Coroborat cu articolele legii cultelor, ce prevede că nimeni nu este obligat a-şi declara religia, motivarea în acest sens a cererii de a nu urma orele de religie confesională devine caducă.
  Motivarea cererii (care de fapt este o informare) este subliniată în punctul 2 al articolului 18 din Legea educaţiei, prezentat în cerere.
  Cât despre ideea că directorul nu este de acord îl pune pe acesta în poziţie de ilegalitate, aceste abuzuri fiind necesar a fi aduse la cunoştinţa inspectoratului sau a ministerului, şi mai ales la cunoştinţa opiniei publice şi a asociaţiilor pentru drepturile omului.

  RăspundețiȘtergere
 8. http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=150561

  ...

  RăspundețiȘtergere
 9. Eu doar acum m-am documentat in privinta orelor de religie, din pacate. sunt eleva in clasa a 12. ar fi prea tarziu acum sa depun o cerere? cel puntin sa precizez in cerere ca nu vreau sa mai merg la orele de religie din semestru 2.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Poţi depune înştiinţarea oricând doreşti. Legea nu spune care să fie momentul în care trebuie depusă cererea de a nu urma orele de religie. Ba mai mult, nu specifică nici momentul în care orele de religie nu mai sunt de urmat, după înştiinţarea conducerii şcolii. Forţând nota, mai ales datorită faptului că nu aţi fost informaţi de conducerea şcolii de posibilitatea de a nu urma orele de religie, efectele cererii se pot aplica anterior datei înregistrării. Adică să renunţi cu semestrul în curs, chiar dacă ai primit deja note.

   Ștergere
  2. adevaratul prof de religie28 noiembrie 2012 la 23:14

   Esti sigura ca vrei sa renunti la ora de religie?
   Poate ai vrut sa spui ca doresti sa renunti la ora de limba si literatura romana, deoarece vad ca iti cam da batai de cap ("clasa a 12", "semestru 2", "puntin").

   Ștergere
 10. adevaratul prof de religie28 noiembrie 2012 la 18:15

  "Eu doar acum m-am documentat in privinta orelor de religie, din pacate. sunt eleva in clasa a 12"- mda...dupa 11 ani de scoala in care am participat la religie ne trezim dintr-o data in clasa a XII-a ca nu ne mai place religia.
  Se pare insa ca nici nu prea stim sa scriem cum trebuie, deoarece in 2 randuri si jumatate facem cam multe greseli (a se vedea expresiile "clasa a 12", "puntin", "semestru 2"). Vrem sa renuntam la ora de religie...de ce? Se pare ca d-soara e cam saraca in argumente.
  Chestia este ca ignoranta a crescut foarte mult la tinerii din ziua de azi, deoarece ei nu citesc nimic (exceptand bineinteles ziarele imbecile cu "mondenitati" si revistele de cocalari) asa ca e normal sa nu vrea sa faca carte si sa mai "scape" de o materie in plus.
  De ce d-soara Serban vrea sa "scape" de religie? Nu ii place ceea ce invata acolo? Macar s-a obosit sa citeaca ceva din Biblie sau din invataturile Sfintilor Parinti? Asa ca sa stie CU CE ANUME SE "MANANCA"? Eu nu cred...
  Este foarte trist ca avem din ce in ce mai multi tineri nepasatori si ignoranti pt care citirea unei singure carti reprezinta un efort supraomenesc, pe care bineinteles ca nu sunt dispusi sa-l faca. Iar d-soara este, cred eu, reprezentativa pt acest gen de persoane. Spun asta deoarece in cazul unora, este suficient sa deschida gura si sa-ti dai seama ce-i poate capul si ce cultura are...este si cazul d-soarei.
  Bineinteles, religia nu e obligatorie, oricine poate renunta oricand. Se stie ca "dragoste cu sila nu se poate" (cum spune vechiul proverb devenit azi cliseu).
  Insa din pacate nici domnisoara si nici alti multi tineri care spun nu religiei, habar nu au la ce anume renunta.
  Iar dumneata, "profule de religie", dai apa la moara tinerilor si incurajezi ignoranta. Ba chiar vad ca incerci sa incurajezi anumite lucruri si sa manipulezi tinerii, folosindu-te de lipsa lor de cultura.(deoarece un om, mai ales tanar sau copil, care nu a prea citit la viata lui si nu cunoaste cum sta treaba, este cel mai usor de manipulat). Multe "succesuri" sa ai!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mă bucur că eşti "adevărat". Ar fi bine să fii adevărat ca profesorul Gabriel Memelis.

   "habar nu au la ce anume renunta" spui tu. Hai pe bune! La ce renunţă? Este cumva istoria religiilor? Sunt prezentate comparativ religii? Este explicat mecanismul persuasiv religios sau de ce cultele ajung la manifestări radicale, uneori chiar împotriva propriilor adepţi?
   Nu. Renunţă la orele de catehizare forţată. Arată-mi o şcoală care are afişat undeva paragraful de lege ce spune că elevii pot renunţa la orele de îndoctrinare, cum spui tu: "religia nu e obligatorie, oricine poate renunta oricand". La şcoala unde "predai" sunt informaţi elevii de această posibilitate?
   De asta abia acum a aflat de mârşăvia sistemului.

   Ștergere
  2. sunt sigura ca raspunsul dvs. binevoitor, plin de caldura si de iubire crestineasca, o va aduce pe aceasta tanara mai aproape de religie. Va felicit!

   Ștergere
 11. adevaratul prof de religie1 decembrie 2012 la 00:19

  Da, chiar habar nu au la ce renunta deoarece sunt destui tineri care nici macar nu s-au obosit sa cunoasca religia crestina ortodoxa, nu au citit nici macar o carte in domeniu ca sa stie despre ce e vorba.
  Bineinteles, asta nu se intampla doar in cazul religiei, tinerii nostri nu citesc nici carti din alte domenii, absolut nimic. Dovada? Se vede mai sus in comentariul d-soarei Serban Anamaria...dupa 12 ani de scoala nu suntem in stare nici macar sa scriem corect un banal comentariu de 2 randuri si jumatate lungime.
  "Este cumva istoria religiilor? "- draga pseudoprofule, istoria religiilor este un domeniu complex, mai greoi, care poate fi abordat doar daca ai un bagaj bun de cunostinte, o cultura generala ceva mai solida, lucruri pe care nu le prea gasesti la copiii si tinerii de azi din licee. Dupa parerea mea, asta e un domeniu mai mult de nivel academic, nu liceal.
  "Renunţă la orele de catehizare forţată" - chiar asa? Cine este FORTAT? Ce dovezi PALPABILE ai ca acei copii sunt fortati? A fost cineva batut sau tinut cu forta la ore, a fost cineva pedepsit ca n-a participat? Vezi ca iti cam permiti sa folosesti cuvinte grele, urate, care nu corespund cu realitatea. Poate tu crezi ca folosind acest gen cuvinte devii mai interesant, cu mai multa "priza" la tineret si ca poti sa "atragi" in plasa mai multi copii si tineri, dar iti spun clar si raspicat ca te inseli.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. "Adevăratule", faptul că tu crezi că după 11 ani de religie care i s-au predat la școală nu știe la ce renunță spune multe despre tine. Dar nimic bun ...

   Ștergere
  2. "habar nu au la ce renunta deoarece sunt destui tineri care nici macar nu s-au obosit sa cunoasca religia crestina ortodoxa"
   Poți ști că un căcat nu e bun ca mîncare și fără să-l guști.
   S-ar cuveni s-o lași mai ușor cu greșelile gramaticale ale tinerei din clasa a XII-a căci îți dai singur în cap (a avut parte deja de mulți ani cu ore de religie). În plus, pretențiile asupra gramaticii sunt ușor de catalogat ca exagerate atunci cînd vin dinspre o persoană care nici măcar nu folosește diacritice în mesajele sale.

   Ștergere
  3. Cred în Dumnezeu. Am început să cred la liceu, în ultimul an de liceu, când am pus mâna pe Biblie şi am CITIT. Am studiat singură istoria Bisericii, tot în clasa a XII-a. Am citit Noica şi Eliade. Şi am înţeles! Sunt şi eu Anamaria, într-un fel. Profii de religie NU s-au obosit în cei 8 ani cât am stat în clasă, la ora de religie (V-XII) să îmi arate Frumuseţea Credinţei (Orto)doxe. DE CE?

   Ștergere
 12. adevaratul prof de religie1 decembrie 2012 la 00:44

  Si in ipocrizia ta, draga pseudoprofule, iti permiti si sa spui ca la orele de religie copiii sunt manipulati, cand se vede mult mai clar intentia ta de manipulare a copiilor prin "argumentele" pline de sofisme pe care incerci sa le aduci.
  Oricine se va uita pe blogurile atee, va vedea sofismele argumentarii ateilor si pe langa asta, va vedea si ca acolo unde dispar argumentele incep invectivele (probabil ca atat ii duce caputul), acestea din urma fiind caracteristice pt TOATE blogurile de acest gen. Chiar ma intreb, daca multi atei pozeaza in mari "intelectuali", adevarati "doctori" in stiinta, cum de nu isi pot controla limbajul si incep sa profereze injurii ca niste birjari?
  Nu am nimic cu ateii, faptul ca nu cred in Dumnezeu este optiunea lor, dar nimeni nu este indreptatit sa arunce cu noroi in stanga si-n dreapta dupa bunul plac.

  RăspundețiȘtergere
 13. @adevaratul prof de religie
  istoria religiilor este un domeniu complex, mai greoi, care poate fi abordat doar daca ai un bagaj bun de cunostinte, o cultura generala ceva mai solida, lucruri pe care nu le prea gasesti la copiii si tinerii de azi din licee - ca să vezi ce părere proastă ai despre elevi şi cât de periculoasă consideri analiza religiilor din punct de vedere istoric. Păi asta e domnule, copiii sunt iubitori de adevăr, şi de asta sunt critici. Cu cât sunt mai inteligenţi şi au cunoştinţe corecte mai multe cu atât sunt mai exigenţi şi mai neîncrezători în poveştile biblice. În realitate tagma apărătorilor ortodoxismului se fereşte ca de dracul de analiza fenomenului religios, chiar şi din punct de vedere istoric, pentru că astfel liceenii ar descoperi în mod oficial că religia creştină nu este altceva decât una din nenumăratele religii, cu nimic mai bună sau mai reală decât celelalte.
  Spui că nu este forţată catehizarea? Dar când elevii sunt obligaţi să stea la ore ce este? Până anii trecuţi, elevii de peste 16 ani aveau dreptul de a se retrage, acum numai cei de peste 18, ceilalţi trebuie se îi convingă pe părinţi. Iar părinţii lor nu pricep ce se întâmplă la acele ore. Ore ce uneori devin violente. Pentru că informaţiile false generează plictiseală. La plictiseală elevii devin agitaţi. Iar "adevăraţii profesori de religie" devin violenţi. Uite aici: http://livenews.rtv.net/un-profesor-de-religie-agreseaza-un-elev-in-timpul-orei_10612.html

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. adevaratul prof de religie1 decembrie 2012 la 14:07

   Copiii nu sunt fortati si nici nu vor fi vreodata. Poate ca in viziunea ta, pseudoargumentele pe care le aduci arata bine scrise pe un blog sau imprimate pe hartie, dar, din pacate pentru tine, nu corespund cu realitatea. Vad ca nu te feresti in a acuza...ar trebui insa sa aduci probe si argumente PALPABILE, nu articole si creatii proprii in care doar iti scrii sentimentele (cazul articolului "Audienta captiva", scris de tine). Argumentarea se face pe dovezi palpabile, nu pe sentimente si pareri personale insuficient argumentate.
   Cat despre "violenta" profesorilor de religie, pt spune ca in marea majoritate a cazurilor, ea nu exista. Am vazut totusi cat esti de ahtiat in a denigra religia, mi-ai dat chiar si un link cu nu-stiu-ce profesor de religie care a agresat un copil...acest argument este GRESIT, deoarece peste tot pot exista cazuri izolate mai mult sau mai putin violente.
   Daca un prof de matematica este agresiv si "plesneste" un elev, asta in viziunea ta inseamna cumva ca matematica e de aruncat? Inseamna cumva ca elevii nu ar mai trebui sa participe la orele de matematica?
   "ca să vezi ce părere proastă ai despre elevi"
   "copiii sunt iubitori de adevăr, şi de asta sunt critici."
   Mda...tin sa te anunt inca odata ca IN REALITATE, practica a dovedit ca foarte multi elevi de azi nu citesc mai nimic, exceptand bineinteles ziarele caocalaresti cu "mondenitati", din care este insa imposibil sa-si formeze o cultura. Si ti-am mai spus, dovada e chiar pe blogul tau, acel "comentariu" de mai sus al domnisoarei din clasa a XII-a.
   Inca odata specific, ca sa fii "iubitor de adevar", trebuie sa ai o anumita cultura, sa-ti dezvolti simtul critic prin citirea de carti din domenii diverse...ceea ce, din pacate, nu gasim la foarte multi elevi (nu gasim nici chiar in cazul elevilor cu note bune la scoala). Este mult mai comod pt elev sa citeaca rezumatul unui roman pe net, decat sa citeasca efectiv acel roman; este mult mai comod pt elev ca atunci cand are de prezentat un referat, sa-l ia gata facut de pe net, in loc sa mearga la biblioteca, sa-si "stoarca" un pic creierul, si sa faca o "creatie" proprie. Este mult mai comod pt elev sa invete cateva definitii pe dinafara, pe care le reproduce ca un aparat de radio in fata profesorului, luand si nota mare, apoi uitand totul in cateva zile sau o saptamana.
   Bineinteles, toate astea se constata foarte usor IN PRACTICA, realitatea le confirma din plin, insa tu, pseudoprofule de religie, vad ca nu prea faci apel la practica, la realitate, ci doar la clisee de genul "tinerii nostri cei iubitori de adevar" si "tinerii nostri cei cu simt critic".
   Asta nu inseamna ca am ceva cu elevii, ci doar am specificat "niste chestii" care se constata foarte des IN PRACTICA.
   Asa ca draga pseudoprofule, intentia ta de manipulare a copiilor este clara, insa, din pacate pentru tine si din fericire pentru copii, nu va da rezultate.

   Ștergere
  2. Mai devreme ai spus aşa: A fost cineva batut sau tinut cu forta la ore, a fost cineva pedepsit ca n-a participat? iar eu ţi-am demonstrat că a fost. Aşa că argumentul meu este bine, mersi, doar tu l-ai cerut, n-o da la-ntors?
   Elevii pe care îi prezinţi tu (comozi, inculţi, "cocalari") sunt elevii cu dispoziţie religioasă, ce cred, fără dovezi. Pentru ei preferatele sunt răspunsurile facile, chiar dacă sunt defecte. Iar religia le oferă cu îndestulare. Pentru că este mai uşor (copilăresc) să crezi că Dumnezeu l-a făcut pe om din lut apelând la magie (cum Făt Frumos transformă din pieptene o pădure) decât să cercetezi şi să înţelegi mecanismul genetic prin care cei 48 de cromozomi ai strămoşilor comuni ai cimpanzeului şi omului au ajuns să fie doar 46 la Homo Sapiens.
   Iar intenţia mea de manipulare a copiilor sună aşa: nu credeţi, nici măcar ceea ce spun eu, verificaţi! Adică exact invers decât spun "adevăraţii profesori de religie": trebuie să crezi Biblia pentru că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu deoarece asta scrie în Biblie - greşeală de logică de tip argumentare circulară (identic valabilă şi pentru Coran, Legendele Olimpului, Cartea lui Mormon, Vedele hinduse etc)
   Şi îţi spun eu, ai ceva cu elevii, mai ales cu cei ce gândesc. Exemplu este chiar Serban Anamaria pe care o beşteleşti pentru câteva scăpări de dactilografie... Pe care le ai şi tu, de altfel. (ăsta este alt argument fals, se numeşte argument ad hominem, discretitezi pesoana în loc să demonstrezi invaliditatea argumentelor sale)

   Ștergere
  3. adevaratul prof de religie3 decembrie 2012 la 14:20

   "Mai devreme ai spus aşa: A fost cineva batut sau tinut cu forta la ore, a fost cineva pedepsit ca n-a participat? iar eu ţi-am demonstrat că a fost."

   Ok, ti-am inteles "demonstratia". Ai reusit sa "dovedesti" prin acel link ca la un moment dat, un copil a fost "plesnit" de un cadru didactic, care era prof de religie. Wow! Sa inteleg ca bruscari ale copiilor din partea altor cadre didactice (de matematica, de romana, de biologie etc) nu au existat?
   Daca e sa cautam in statistici si pe net, cu sigutranta ca vom gasi NENUMARATI profi care au lovit copii, atat in Romania, cat si in strainatate...insa asa ceva nu se poate numi argument.

   "Elevii pe care îi prezinţi tu (comozi, inculţi, "cocalari") sunt elevii cu dispoziţie religioasă, ce cred, fără dovezi."
   Ce DOVEZI CONCLUDENTE ai in acest sens? Asta e doar o idee PRECONCEPUTA. Personal, cunosc multi elevi si studenti care sunt crestini practicanti si stau foarte bine d. p. d. v. al culturii. Foarte multi savanti de renume mondial au fost crestini de la nastere si pana la moarte, credinta neimpiedicandu-le inventivitatea si creativitatea, ba dimpotriva, amplificand-o.
   In practica se constata ca foarte multi copii care nu au respect pt credinta crestina, sunt ori golani (asa numitii "baieti de cartier") care vandalizeaza tot ce apuca, ori pur si simplu sunt niste persoane care nu au niciun fel de respect pt cei din jur, respingand orice indemn la buna purtare din partea adultilor.

   "(ăsta este alt argument fals, se numeşte argument ad hominem, discretitezi pesoana în loc să demonstrezi invaliditatea argumentelor sale)"
   Te rog sa-mi spui ce argumente a adus d-soara Serban...pt ca eu nu le vad. Vad doar ca ea a facut o AFIRMATIE cum ca nu doreste sa mai participe la orele de religie, nicidecum o ARGUMENTARE. Deci ce "argumente" sa combat cand ea n-a adus asa ceva?
   Iar in privinta argumentelor ad hominem...atat pe blogul tau, cat si pe restul blogurilor atee, se aduc constant injurii si denigrari crestinilor, de foarte multe ori ateii apeland la injurii la fel ca niste birjari. Acelea nu mai sunt jigniri? Acelea nu mai sunt ad hominem-uri?

   Ștergere
  4. Ha! Crezi că dacă sunt şi alte cadre didactice violente profesorul de religie are o scuză? N-are!
   Am avut ocazia să stau de vorbă cu zeci de elevi în cadrul a trei ediţii ale Bibliotecii Vii. Cu cât aceştia aveau rezultate mai bune la învăţătură sau învăţau în licee mai valoroase cu atât nivelul lor de ateism era mai mare (cunoaşterea ştiinţifică demontează miturile religioase).
   Este evident că religia în şcoală nu clădeşte, ba dimpotrivă, şi asta se vede prin nivelul de promovabilitate şi dimensiunea violenţei din şcoală, indicatori ce s-au degradat continuu deşi orele de religie sunt prezente de mai bine de 15 ani. Timpul pentru experimente a trecut. E nevoie de cunoaştere ştiinţifică şi reformă etică, nu minciuni religioase şi segregare confesională.
   Chiar aşa, de ce ai denigrat-o pe Serban Anamaria? Ai avut intenţia de a sataniza ceea ce nu este conform cu propria credinţă? Văd că aceeaşi atitudine o ai faţă de atei, la grămadă, cu toate că cel puţin unul dintre ei este foarte respectuos cu tine.
   Cât despre părerile multor oameni valoroşi pentru umanitate referitor la religie te invit pe pagina de citate.

   Ștergere
 14. adevaratul prof de religie1 decembrie 2012 la 22:28

  http://www.rtv.net/copil-de-13-ani--batut-cu-cruzime-de-profesorul-de-matematica-video_22466.html
  Dac tot vorbim de link-uri si dovezi, acesta este link-ul care dovedeste cum un profesor de matematica a batut un copil in sala de clasa (ceea ce am spus si mai devreme). Sa inteleg ca dupa rationamentul tau, copiii nu trebuie sa se mai prezinte la orele de matematica?
  Argumentul tau nu este "bine, mersi" (apropo, daca tot suntem adepti ai frantuzismelor, ar trebui sa stim ca se scrie "MERCI"), deoarece nu dovedeste nicidecum faptul ca orele de religie nu sunt benefice, ci doar ca un om, cadru didactic, a lovit un copil. Atat. Nu confunda materia respectiva cu persoana care o preda. Si oricum, in comentariul precedent, nu am spus ca nu se poate intampla deloc, ci doar ca asemenea cazuri sunt foarte RARE, mult mai rare decat in cazul profilor de mate sau de alte materii.
  "Elevii pe care îi prezinţi tu (comozi, inculţi, "cocalari") sunt elevii cu dispoziţie religioasă"
  Din nou se vede ca nu ai experiente PRACTICE, ci doar citesti stand pe scaun, in fata calculatorului nu-stiu-ce chestii, fara sa mergi "pe teren".
  Multi tineri HABAR NU AU atat de religie cat si de stiinta. Ai adus vorba de Biblie...un procent foarte mare din putinii tineri care aleg sa "scape" de religie, nu s-au obosit nici macar odata sa citeasca ceva din Biblie sau din alta carte religioasa. Si in aceste onditii, imi vorbesti despre "simtul critic" si "iubire de adevar"?
  " (ăsta este alt argument fals, se numeşte argument ad hominem"
  Hai nu mai spune! Te-ai simtit cumva cu musca pe caciula atunci cand am afirmat ca "Oricine se va uita pe blogurile atee, va vedea sofismele argumentarii ateilor " si acum incerci sa vii si tu cu replici din filosofie?
  Tu afirmi ca folosesc argumente ad hominem, dar "nu vezi" toate injuriile, ironiile si criticile aduse crestinilor atat pe blogul tau cat si pe restul blogurilor atee? Acelea nu mai sunt ad hominem-uri? Cum se face ca foarte multi atei incep sa injure ca niste birjari atunci cand dispar argumentele?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Scuză-mi întârzierea, dar comentariul a intrat în spam, pe motiv de link, probabil.

   Ce înseamnă argument ad hominem: exact ce ai făcut tu (din reflex?). Ai prezentat "greşeala" mea de ortografiere a cuvântului mersi în speranţa că alte spuse ale mele sunt greşite pentru că aceasta este greşită (apropo - în limba română se foloseşte şi formularea mersi, vezi link-ul). Tot de asta te descalifici şi prin atacul asupra domnişoarei, orele de religie sunt o absurditate fie că dumneaei scrie corect, fie că nu.
   Tot acelaşi păcat, dar în sens invers (adică profesorii de religie sunt mai altfel de profesori, fiind de religie - tot o argumentare de tip ad hominem, dar cu sens schimbat) ai încercat prin forţarea propoziţiei "A fost cineva batut sau tinut cu forta la ore, a fost cineva pedepsit ca n-a participat?" de parcă în orele de religie copiii sunt mai în siguranţă decât la celelalte ore, lucru pe care l-am demontat imediat.

   Dar orele de religie nu sunt toxice doar prin "bătaia ce e ruptă din rai" (sper să fie excepţie exemplul meu deşi pedepsele corporale sunt acceptate de religia creştină, mai ales cea ortodoxă) ci prin stresul ameninţării cu pedepsele divine, lipsa de logică şi promovarea gândirii magice în detrimentul celei raţionale, ştiinţifice. Orele de religie sunt defecte prin faptul că susţin că un anumit cult deţine adevărul absolut, pentru că îi satanizează pe cei de altă opinie, pentru că oferă şi promovează discriminarea şi segregarea pe motive religioase în cadrul şcolii, pentru că face prozelitismul unei singure religii deşi acest lucru este interzis prin lege.

   Aceste distrugeri nu le face nici matematica şi nici celelalte discipline şcolare, chiar dacă unii profesori nu au ce căuta la catedră din motive de proastă pedagogie. Aşa că matematică da, religie nu.

   Ștergere
 15. adevaratul prof de religie4 decembrie 2012 la 00:02

  "Ha! Crezi că dacă sunt şi alte cadre didactice violente profesorul de religie are o scuză? N-are!"
  Nici nu am zis ca are vreo scuza. Ceea ce am zis a fost doar faptul ca acest lucru nu poate fi folosit ca argument pertinent. Spune-mi unde am afirmat eu cu subiect si predicat ca ar avea o scuza?
  "Am avut ocazia să stau de vorbă cu zeci de elevi în cadrul a trei ediţii ale Bibliotecii Vii."
  Cunosc si eu Biblioteca Vie, in Brasov am stat pe perioada studiilor si pot spune ca nu am constatat nici macar o singura data acea majora diferenta intre elevi credinciosi si atei pe care o trambitezi atat de mult.
  Si in plus, oamenii vad de multe ori doar ceea ce vor sa vada (e un principiu psihologic). De multe ori, cei cu idei preconcepute despre crestini, tind sa ii vada numai intr-o lumina proasta, desi acest lucru nu corespunde cu realitatea.
  "Este evident că religia în şcoală nu clădeşte, ba dimpotrivă, şi asta se vede prin nivelul de promovabilitate "
  Asta e valabil doar pt acei elevi CARE NU INVATA SI NU CITESC NIMIC atat in domeniul religiei, cat nici din altele. Din pacate, sunt unii elevi care desi participa la orele de religie, habar n-au despre Iisus, Biblie, rugaciuni, iubirea de aproape etc. Pe acest gen de elevi nu ii intereseaza absolut nimic, indiferent de ora la care participa...ei vor doar sa se termine ora mai repede (indiferent ce materie se preda la acea ora) ca sa poata merge acasa sau la carciuma de la coltul strazii. De asta am afirmat de atatea ori in comentariile de mai sus ca ignoranta a crescut foarte mult.
  "orele de religie sunt prezente de mai bine de 15 ani"
  Pot fi prezente si de 150 de ani, insa daca copiii nu aplica ceea ce invata acolo, tot degeaba. Daca imediat dupa ora de religie se apuca sa injure, sa scuipe si sa vorbeasca obscen, e clar ca au fost prezenti la ora doar cu trupul, insa absenti cu gandul...insa IN PRACTICA, asta se constata si in cazul multor altor materii, nu doar religie.
  "Chiar aşa, de ce ai denigrat-o pe Serban Anamaria?"
  Eu nu denigrez pe nimeni, ci doar CONSTAT ca dupa 12 ani de scoala, pe langa faptul ca nu stim sa scriem un mic comentariu de 2 randuri, nu stim nici sa ne argumentam opiniile. Cu alte cuvinte, ne pricepem la AFIRMATII, nu insa si la ARGUMENTARI. Atat.
  " Văd că aceeaşi atitudine o ai faţă de atei, la grămadă, cu toate că cel puţin unul dintre ei este foarte respectuos cu tine."
  Respectul acestui ateu fata de mine este foarte relativ...ironiile cu perdea inserate in comentariile de mai sus nu cred ca se trec in categoria respectului.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. adevaratul prof de religie4 decembrie 2012 la 00:16

   "Cât despre părerile multor oameni valoroşi pentru umanitate referitor la religie te invit pe pagina de citate."
   Merci pt "invitatie", insa nici aceasta pagina cu citate pe care ai afisat-o nu poate fi folosita ca argument pertinent.
   Dupa cum se stie, pe net poti gasi aproape orice si daca ma obosesc pret de cateva secunde sa caut pe google citate ale savantilor crestini, le pot posta repede si la fel de bine ca tine. Insa nu ma voi obosi sa fac acest lucru deoarece aceasta nu duce nicaieri.

   Ștergere
 16. Si eu am depus cerere sa fie scosi copiii de la ora de religie, dupa inceperea anului scolar si mi s-a transmis dupa 2 saptamani prin unul din copii, ca cererea nu a fost aprobata.Mi se pare anormal , o sa le spun sa-mi raspunda in scris si sa-mi argumenteze motivul.Daca nu, voi mai face o cerere dupa modelul prezentat, sa vad daca mai zic ceva.Conform carei legi pot scoate copiii de la aceasta ora?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Legea nr. 1 din 10 ianuarie 2011 – Legea Educaţiei Naţionale:
   “Art. 18. - (2) La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinților sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie.

   Nimeni nu are dreptul de a obliga copiii dumneavoastră să urmeze orele de religie de tip confesional. Dați-mi detalii cu privire la școala unde se întâmplă aceste abuzuri pentru a putea interveni.

   Ștergere
  2. Maine o sa ajung la scoala sa cer lamuriri pt ca in primul rand nu mi se pare ok ca raspunsul sa fie transmis copiilor si nu parintelui care a facut cererea, si in caz ca nu ma inteleg cu cei de acolo, va instiintez.Va multumesc.O zi frumoasa.

   Ștergere
  3. Se pare ca aceasta ora este f importanta in scoala.......am depus cerere dupa modelul de mai sus dupa care am fost chemata iar la scoala sa-mi spuna ca n-am trecut cultul din care apartin, le-am explicat ca nu e nevoie dar am scris totusi pe cerere mare ca suntem atei ca sa scap de explicatiile lor, insa de atunci profa de religie tot le zice copiilor ba sa ma duc la scoala sa vb cu mine, ba ca ea tb sa-i asculte sa le puna nota ca va veni inspectia si trebuie sa aiba nota trecuta in catalog ( mi se pare deja ca asta-i hartuire).Acum i-a zis fetei ca sapt viitoare ii asculta ca trebuie sa le puna nota.Astia ce nu vor sa inteleaga ca nu vreau sa mai faca ora de religie? Cred ca-mi ramane doar sa depun sesizare la inspectorat.

   Ștergere
  4. Legea interzice ca cineva să oblige pe altcineva să-şi declare religia:
   Legea privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (Legea 489/2006):
   Art. 1. – (2) Nimeni nu poate fi împiedicat sau constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă, contrară convingerilor sale, și nici nu poate fi supus vreunei discriminări, urmărit sau pus într-o situație de inferioritate pentru credința, apartenența sau neapartenența sa la o grupare, asociație religioasă sau un cult ori pentru exercitarea, în condițiile prevăzute de lege, a libertății religioase.
   Art. 3. – (1) Părinții sau tutorii au dreptul exclusiv de a opta pentru educația religioasă a copiilor minori, conform propriilor convingeri.
   (2) Religia copilului care a împlinit vârsta de 14 ani nu poate fi schimbată fără consimțământul acestuia; copilul care a împlinit vârsta de 16 ani are dreptul să-și aleagă singur religia.
   Art. 5. – (5) Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal legate de convingerile religioase sau de apartenența la culte, cu excepția desfășurării lucrărilor de recensământ național aprobat prin lege sau în situația în care persoana vizată și-a dat, în mod expres, consimțământul pentru aceasta.
   (6) Este interzisă obligarea persoanelor să își menționeze religia, în orice relație cu autoritățile publice sau cu persoanele juridice de drept privat.

   Puteţi lua legătura cu mine şi pe email-ul cornel_cretzu@yahoo.com şi să-mi comunicaţi şcoala unde se practică asemenea abuzuri. O sesizare la inspectorat este necesară. Acea profesoară ar trebui să fie dată afară din sistemul de învăţământ, odată că nu cunoaşte şi nu respectă legea. Discriminarea trebuie şi ea pedepsită. Un ajutor substanţial puteţi obţine şi de la Asociaţia Secular Umanistă din România (ASUR).

   Ștergere
 17. Știați că în liceu se studiază și despre celelalte religii? Eu am terminat liceul acum doi ani și îmi aduc aminte foarte clar cum am studiat religiile mai importante ale lumii, cu răspândire geografică, doctrină și alte detalii. Deci eu zic să ne mai interesăm. E adevărat că nu se face decât prin liceu, dar eu zic că trebuia precizat în articol. Apoi, mi se pare pueril să ne ținem cu dinții de niște idei care dau dovadă de o documentație slabă. De exemplu, auzim peste tot, fiecare idiot care vrea să combată religia va spune că sunt mai multe biserici decât școli și spitale. Spitalele sunt făcute pentru oameni bolnavi, iar școlile pentru copii. Bisericile sunt pentru toată lumea, proporția e normală... Și de ce vă tot agățați mereu cu dinții de ideea că sunt mai puține școli decât biserici? Cine să meargă la acele școli, v-aș întreba eu, când rata natalității este într-o continuă scădere? Nu vedeți zecile de școli care se închid din lipsă de elevi? Citind prin comentarii am văzut afirmat cum că pedepsele corporale sunt acceptate de religia creștină. Iarăși idee scrisă pe genunchi, dacă nu pe toaletă. Nu știu unde ați găsit voi asemenea idee, sau dacă ați găsit-o, ați scos-o puternic din context. De altfel, așa faceți cu mai toată doctrina. O scoateți din context și o anulați. Pariez că nici măcar nu știți în ce documente sau cărți puteți găsi poziția Bisericii față de pedeapsa corporală de exemplu, ca să nu zic de altele. Și ca ultimă idee, nu vă mai plângeți de miniștri, profesori sau conducătorii țării că sunt corupți, incompetenți sau mai știu eu cum. Haideți să facem copii, să-i creștem și să-i educăm să ajungă profesori, miniștri, presedinți competenți. Că de la ”89 încoace(chiar și înainte) i-am tot avortat pe cei care ar fi putut să reprezinte viitorul României, iar mulți din cei care au ales să-i nască nu le pot oferi o educație pe măsură. Dar măcar au avut curajul să-i nască, nu s-au complăcut în comoditate și lașitate. Familiile bogate, care ar putea crește și educa frumos copii, nu fac sau fac numai unul, pentru ca apoi să blameze familiile sărace care fac mulți, și sunt fericiți.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acele religii au fost studiate la istorie, clasa a X-a. La religie în schimb s-a precizat că singura dreapta religie este cea propovăduită de profesorul de religie pa care l-aţi avut, nu aţi făcut istoria religiilor în loc de religie de tip confesional.
   Problema nu este că s-au construit multe biserici, BOR nu are decât să construiască câte biserici vrea, dar pe banii ei. Aceste biserici sunt construite pe banii statului, nu ai bisericii. De asta spitalele şi şcolile sunt prost subvenţionate, că banii se aruncă, de către stat, pe construcţii care nici măcar nu sunt ale statului. Asta e absurd. De asta blamez politicienii.
   Ca să nu mai vorbesc că Biserica oricum primeşte o grămadă de bani pentru salariile preoţilor şi profesorilor de religie, plus bani de întreţinere a lăcaşurilor existente, plus diferite sponsorizări de evenimente religioase tot de la stat. Statul nu trebuie să de anici un leu bisericii, indiferent dacă e biserica ştrumfilor sau a ortodocşilor. Este imoral să plătească o biserică, bioserica să se subvenţioneze prin enoriaşi nu prin mânjirea politicienilor.
   Nu sunt supărat pe Biserică că cere ci pe politicieni că-i dă.

   Ștergere
 18. Buna ziua,
  Revin .....sper ca anul asta sa nu o iau de la inceput cu toate interventiile ca sa fie copiii scosi de la religie, insa am o intrebare: Cererea trebuie facuta la inceperea fiecarui an scolar? Mi se pare aiurea ca daca imi schimbam opinia ceream eu personal sa o lase sa participe la ora de religie......

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Justificările sistemului sunt de ordin administrativ, anul şcolar fiind graniţă birocratică. Aşa încât conducerile şcolilor solicită la începutul fiecărui an şcolar "reîmprospătarea" informaţiilor.

   Ștergere
  2. multumesc frumos pt raspuns.O sa le reimprospatez cererea ca sa se simta bn.....la prima sedinta .

   Ștergere
 19. Generalizând, greșiți .

  RăspundețiȘtergere
 20. Am avut recent un conflict cu profesorul de religie, in urma caruia doresc retragerea de la ora acestuia a copilului meu.Nelamurirea mea este legata de momentul anului scolar, nu stiu daca pot face o cerere de retragere in luna noiembrie si nu la inceputul anului scolar. Mentionez ca am fost de acord cu participarea la ora de religie atunci cand s-au distribuit acele cereri( prin luna mai -iunie), dar acum nu mai sunt de acord. Ce ma sfatuiti sa fac? Va multumesc!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Puteți retrage copilul dumneavoastră în orice moment, conform metodologiei: http://profudereligie.blogspot.ro/2015/09/metodologia-de-organizare-predarii.html. Se depune cererea de mai sus la registratura școlii și gata.
   „Art. 6.
   În situaţia în care părinţii/tutorii legal instituiţi ai elevului minor, respectiv elevul major decid, în cursul anului şcolar, schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie, situaţia şcolară a elevului respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina Religie.”

   Ștergere
 21. Buna ziua, aceasta cerere se depune la inceputul fiecarui an scolar? Multumesc.

  RăspundețiȘtergere

Vă rog să treceţi un "nume", chiar dacă este fictiv.