11 ianuarie 2014

Cum te poţi retrage de la religie...

Am primit pe email de la o mamă:

Am găsit adresa dumneavoastră în căutările mele pe net a unui cadru legal pentru a rezolva o problemă.
Cazul este următorul:
Copilul se retrage de la religie conform legii cu o cerere luată de pe blogul dumnevoastră depusă la secretariatul şcolii după ce în luna noiembrie are o nota de 7 pe o anumită dată (nu mai îmi amintesc).
Cererea este făcută cu data de 1 decembrie şi înregistrată pe data de 4 ... aprobată de conducere, stampilă şi semnatură ... apare scris pe ştampilă, de mână, DE ACORD şi semnătura conducerii.
Copilul nu mai intră de pe data de 1 decembrie la orele de religie. Pe data de 12 decembrie (în absenţa lui, lucru care se poate dovedi) îi apare o nota de 10.
Acum, la sfârşit de semestru, copilul este presat de către dirigintă să intre la ore şi să nu renunţe că altfel media i se va încheia 7 sau, în cel mai fericit caz, i se va face media dintre cele 2 note, conducerea anunţând că cererea va fi luată în considerare doar din semestrul 2 şi în primul semestru i se va încheia media.
Pe mine mă interesează cadrul legal cu care pot eu combate aceste ameninţări: legi, articole etc.

În cazul retragerii, în momentul în care ai o notă, nota respectivă se dublează şi se încheie media sau se anulează şi se scrie în dreptul mediei (retras conform legii)? Cum se procedează?
Dacă pe semestrul acesta i se va încheia media care va fi media lui anuală? Media obţinută pe primul semestru?

Copilul nu doreşte reîntoarcerea la ora de religie, dar cum pot combate părinţii, cu legi, articole etc, această presiune din partea conducerii şi a dirigintei?


Mai întâi că frecventarea orelor de religie confesională este un drept şi nu o obligaţie, conform literei şi spiritului legii.
Decizia Curţii Constituţionale Nr. 72 din 18 iulie 1995 cu privire la instituirea obligativităţii studiului religiei în şcoli precizează că:
Introducerea în învăţămîntul primar a religiei, ca "disciplină obligatorie", nu înseamnă obligativitatea religiei pentru elevi, nesocotindu-se dreptul părintelui sau al tutorelui de a asigura educaţia copiilor minori potrivit propriilor convingeri. Prin coroborarea tezei a doua cu cea finala din structura art. 9 alin. (1) rezulta că "obligativitatea" priveşte includerea religiei ca disciplină în planurile de învăţămînt, religia şi confesiunea rămânând să fie alese sau nu.
[...]
În sensul art. 18 din Declaraţia Universala a Drepturilor Omului, orice om are dreptul la libertatea gândirii, de conştiinţă şi religie, acest drept incluzând libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea şi prin învăţătură; art. 18 alin. (1) din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice cuprinde o reglementare identică, dar, în alin. 2, se mai adaugă că "nimeni nu va fi supus vreunei constrângeri putând aduce atingere libertăţii sale de a avea sau de a adopta o religie sau o convingere la alegerea sa"; prin art. 13 pct. 3 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, statele-părţi la acest pact s-au angajat să respecte libertatea părinţilor şi, atunci când este cazul, a tutorilor legali, de "a asigura educaţia religioasă şi morala a copiilor lor în conformitate cu propriile lor convingeri"; art. 9 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului cuprinde o reglementare similară cu cea din art. 18 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi cu cea din art. 18 alin. (1) al Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.
În esenta, toate aceste prevederi din Declaraţia Universala a Drepturilor Omului din pacte şi convenţii internaţionale sunt reluate de art. 29 alin. (1) şi alin. (6) din Constituţia României.


În acest sens a fost construită şi Legea Educaţiei 1/2011 care prevede la ART. 18:
(1) Planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun. Elevilor aparţinând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituţional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii.
În lege nu se spune nicăieri că acestă materie de studiu este obligatorie. Religia nu este ca matematica sau limba română. Aceste materii sunt obligatorii deoarece le oferă elevilor o metodă de cunoaştere care să le permită o viziune de ansamblu pe când religia (de tip confesional) le prezintă elevilor o viziune unilaterală, a acelui cult.

Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor reglementează următoarele:
Art. 5
(5) Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal legate de convingerile religioase sau de apartenenţa la culte, cu excepţia desfăşurării lucrărilor de recensământ naţional aprobat prin lege sau în situaţia în care persoana vizată şi-a dat, în mod expres, consimţământul pentru aceasta.
(6) Este interzisă obligarea persoanelor să îşi menţioneze religia, în orice relaţie cu autorităţile publice sau cu persoanele juridice de drept privat.


Altfel spus, pentru a organiza la o anumită clasă ore de religie pentru o anumită confesiune trebuie ca părinţii elevilor (pentru că elevii nu au acest drept, conform legii educaţiei) să solicite, în mod expres, aceste ore. Iar solicitarea, în mod expres, presupun că trebuie să fie scrisă, altfel cadrele didactice nu pot dovedi legalitatea confesiunii orelor de religie.
Elevii, chiar dacă părinţii lor nu depun cerere pentru a nu frecventa orele de religie, nu pot fi înregimentaţi automat la o anumită confesiune, fie ea şi majoritară.
Pentru că este ilegal.

Binenţeles că în Legea Educaţiei nu se specifică acest lucru iar Ministerul forţează nota, ordonând inspectoratelor şi şcolilor să înscrie elevii la cursurile de religie peste acordul părinţilor:


În plus şcoala nu informează părinţii cu privire la regimul orei de religie şi nici nu oferă elevilor şi părinţilor soluţii alternative sau posibilitatea de a nu frecventa orele de religie încă de la începutul anului şcolar.
Odată ce am stabilit că regimul orelor de religie este incert reglementat şi incorect aplicat şi notarea la religie este viciată.
Acest abuz duce, ca şi în cazul dumneavoastră, la frecventarea unor ore ce intră în conflict cu viziunea elevului, născând ireconciliabile situaţii: cazul elevului Stere Ştefan semnalat de profesorul Emil Moise.
Din aceste motive notificarea cu privire la decizia de a nu mai freventa orele de religie s-a depus mai târziu, după ce elevul a primit o notă, deoarece nu aţi fost informaţi cu privire la faptul că religia este de tip confesional, că nu este obligatorie şi că se poate renunţa la frecventarea acestor ore.
Nota în sine se poate anula, cu semnăturile şi ştampilele aferente unei anulări valide, după cum aţi precizat şi dumneavoastră.
Este dreptul şi obligaţia morală a părintelui de a-şi apăra copilul în faţa prozelitismului religios din şcoli şi a abuzului sistemului de învăţământ ce permite şi încurajează acest lucru. Din păcate şcoala, inspectoratul şi ministerul se pare că nu sunt în slujba elevilor şi a părinţilor lor ci a grupurilor de interese şi de influenţă, unul dintre ele fiind Biserica, indiferent de confesiunea acesteia: http://profudereligie.blogspot.ro/2012/09/religia-in-scoala-consideratii-juridice.html
Comentarii
11 Comentarii

11 comentarii:

 1. Şcoala nu informează părinţii cu privire la regimul orei de religie şi nici nu oferă elevilor şi părinţilor soluţii alternative sau posibilitatea de a nu frecventa orele de religie încă de la începutul anului şcolar.

  RăspundețiȘtergere
 2. ..tot nu am inteles de ce amarata ora de religie este atat de nociva, asa incat unele 'mame' sa-si retraga' copiii de la 'ora de religie'?ori 'mamele' nu cunosc ce inseamna eroarea Nirvana fallacy ori vor sa-si 'educe odraslele in 'spirit' ateist'. dar daca copilui NU VREA sa fie 'REEDUCAT' ca in socialismul multilateral dezvoltat,ce rezulta? un abuz al 'parintilor' asupra libertatii de constiinta a copilului.bine indoctrinat de unele teze 'stiintifice' predate ca fiind 'adevaruri absolute'

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este nocivă pe termen lung pentru că vehiculează idei false, erori de logică, stil de viaţă cu elemente desprinse din realitate, o moralitate bazată pe principii dovedit defecte. Pe termen scurt se poate spune că oferă unor persoane fără pretenţii, dar nu numai, un confort psihic, o linişte personală interioară, dar asta mai ales deturnând responsabilităţi sau promovând ignorarea cunoaşterii deja existente în diverse domenii.
   Spre informarea personală, teoriile ştiinţifice nu au promovat, nu promovează şi nu vor promova nici măcar o singură dată, noţiunea de "adevăr absolut". Asta e preocuparea exclusivă a religiilor şi credinţelor obediente, este una din caracteristicile de bază. Dimpotrivă, ştiinţa acceptă că poate greşi şi, orice afirmaţie care dovedeşte inconsistenţa unei teorii existente şi susţinută de dovezi, este deschisă să fie fie completată, fie corectată, fie complet infirmată şi înlocuită definitiv, ştiinţa în sine nu pierde nimic, ci devine mai bună.
   Copilul vrea ce i se dă, este extrem de receptiv la ce i se oferă din familie şi din mediul educaţional, iar dacă lui i se oferă credinţele PERSONALE ale unor indivizi, asta vrea şi mai departe! El nu alege!!!!! Are nevoie de ani buni de educaţie până să poată fi capabil să ia decizii în cunoştinţă de cauză. Principiul de bază esenţial al luării oricărei decizii, este informarea, iar catherizarea nu este o informare, ci o canalizare a anumitor informaţii pentru a se ajunge la o anumită decizie.
   "Spiritul ateist" înseamnă să pretinzi de la ORICE afirmaţie făcută de cineva, dovada care să susţină acea afirmaţie. Nu înseamnă neapărat să respingi din start, fără discernământ, fără o analiză, o afirmaţie. Convingerile se formează ca urmare a unui proces de studiu personal cât se poate de serios, de căutare a dovezilor şi argumentelor care sprijină sau contestă o anume convingere..... that's all!

   Ștergere
 3. ..pai voi trambitati ca majoritatea(?) sectei numita 'comunitatea stiintifica' este 'atee,' ce rezulta? blocarea in paradigma 'ateista' si respingerea, denaturarea, mistocareala, dispretuirea, argumentele ad-hominem, marginalizarea 'oamenilor de stiinta eretici', exclusivismul, etc oricaror alte dovezi care va infirma paradigma.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Astea de unde le-ai scos? Dă-mi şi mie un exemplu legat de marginalizarea de care spui!! UNUL!!
   Şi nu, nu rezultă aşa ceva, fiecare om are dreptul (natural) să aibă convingeri personale aşa cum şi le doreşte!! Dar fă diferenţă între a avea convingeri personale şi a-ţi zbiera în gura mare convingerile, pretinzându-le "adevăruri absolute", doar pentru că aşa crezi, fără alte argumente! Un asemenea individ se expune singur aprecierilor societăţii şi are multe şanse să fie respins, miştocărit, denaturat, dispreţuit (la nivelul acelor afirmaţii cel puţin), atacat la persoană şi chiar marginalizat. Eu personal mă feresc de cei care înţeleg să se manifeste aşa şi chiar dacă sunt foarte sinceri în convingerile lor, o să iau în derâdere asemenea afirmaţii, este foarte probabil să le resping. De atacat o să încerc doar legat de afirmaţiile şi ideile alea, nu neapărat la persoană, e irelevantă persoana.

   Ștergere
 4. ce parere ai de teoria
  http://en.wikipedia.org/wiki/Biocentric_universe
  a 'ereticului' Lanza ? ia vezi capitolul 'critici'

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Începusem să-ţi sciun un răspuns mai elaborat dar dumnezeu m-a atacat şi l-am pierdut. Aşa că trebuie să te mulţumeşti cu varianta prescurtată:
   1. The first principle of biocentrism is based on the premise that what we observe is dependent on the observer, and says that what we perceive as reality is “a process that involves our consciousness.
   1a. (prima parte) nimic nou pt ştiinţă.
   1b. we perceive as reality is “a process that involves our consciousness“. Aici Lanza nu inventează nimic nou, ideea cum că Universul n-ar exista dacă n-am exista noi, oamenii, care să-l conştientizăm, e mult mai veche. Oricum, dacă crezi în asta, nu te-ar deranja să livrezi toţi banii pe care tu crezi că îi ai într-un cont pe care eu cred că îl am, nu-i aşa?
   2. The second and third principles state that “our external and internal perceptions are intertwined” and that the behavior of particles “is inextricably linked to the presence of an observer,” respectively.
   2.a. Cu “external perceptions“, treaba-i clară pt toată lumea. Heisemberg, principiul incertitudinii.
   Despre “internal perceptions“, BOR ştie mai bine, căci vorbim deja de tehnici de manipulare.
   4. The fourth principle suggests that consciousness must exist and that without it “matter dwells in an undetermined state of probability“.
   Vorbă goală, au existat dinozauri înaintea oamenilor?
   4a. Da, şi ei se conştientizau pe sine însuşi.
   4b. Oamenii existau în acelaşi timp cu dinozaurii
   4c. Dinozaurii n-au existat, doar i-au “conştientizat“ oamenii
   Ce să fie, dl Anonim?
   5. The fifth principle points to the structure of the universe itself, and that the laws, forces, and constants of the universe appear to be fine-tuned for life.
   5a. Asta e într-adevăvar uimitor. Căci, dacă n-ar fi fost așa, ar fi fost altcumva. Sau deloc. Presupunînd că timpul ar exista în afara spațiului (cum le place proștilor să creadă), oare de cîte încercări ar fi nevoie spre a naşte un Univers plauzibil? Oh, wait, Dumenezeu rezolvă toate astea.... Există timp pt Dumnezeu? Aparent, da (căci indică nişte perioade de timp pt facerea lumii). Se scrie pe undeva că Dumnezeu (preferabil, întîi şi-ntîi) a creat timpul? Păi, nu. Păi cred că chiar dacă scria, orice om cu minte nu l-ar fi crezut (decît în sens metaforic, fireşte).
   6. The sixth and seventh principles state that space and time are not objects or things, but rather tools of our animal understanding
   6a. Nu mă îndoiesc că (pardon) creştinii cei adevăraţi se vor descurca de minune să comenteye aici.

   Ștergere
  2. ca orice ateu te crezi foarte sigur pe tine insuti (blocajul in reductionism), strecori eternul ad-hominem in discutie, te crezi foarte destept desi pariez ca habar nu ai avut de teoria asta (din link) dar totusi ce legatura are teoria lui Lanza cu BOR? ca (pardon) crestin ma descurc si fara Lanza. sau Godel. sau Platinga, sau Penrose/Hameroff (nici de tipii asta nu ai auzit, pariez din nou).

   Ștergere
  3. Mai relevant decât informaţiile pe care le ai, este cum te foloseşti de ele, aşa că pentru mine chiar nu contează esenţial câtă maculatură a introdus în minte cineva. E o condiţie necesară pentru o bună cunoaştere, dar nu e suficientă.
   Lanza o fi un om de ştiinţă (aşa cum sunt alţi sute de milioane), o fi elaborat o ipoteză (aşa cum s-au elaborat alte miliarde) şi se pare că a încercat să o şi dovedească, numai că nu prea îi iese cu asta, aşa am constatat până acum. Personal nu sunt în măsură să emit o părere legată strict de elementele fine, tehnice, depsre biologie ale acestei teorii, dar o părere tot am. Şi o aveam chiar şi înainte de a afla (eu nu ştiam de biocentrism, dar auzisem de alte centrisme) de ce a propus Lanza. Nu mi se pare firească o abordare centristă, prefer abordarea expasnivă de a vedea universul ACTUAL, însă cu elemente interconectate şi deci interdependente, total deterministic, fără a gravita totul în jurul unei anomalii!!!!.. aşa cum este viaţa.
   Pe mine m-a blocat o frază de la început: "life creates the universe rather than the other way around"... Am mai auzit ideea asta, dar în cu totul alt mediu decât ştiinţific, într-unul de-a dreptul para-ştiinţific, cu înclinaţii spre mistic. Este vorba de ideea promovată în lucrarea "The Secret" al Rhondei Byrne, conform căreia mintea (chiar şi a unui om) poate modifica universul (făcând un rezumat foarte pe scurt), iar ipoteza lui Lanza dă fundament ideei din acea lucrare. Sigur, există nişte diferenţe, dar practic totul se bazează pe o idee pe care o resping clar, anume că omul e buricul universului.
   Oricum, Lanza ar trebui să explice de exemplu cum Universul a evoluat în cea mai mare parte a timpului fără ca viaţa să fi existat. Cum se aplică atunci biocentrismul, pentru că particula "bio" este total fără bază?

   Ștergere
  4. Dle Anonim, folosești expresii al căror înțeles probabil că nu îl cunoști.
   „argumentum ad hominem” e mai degrabă prezent în mesajul dumitale (atunci cînd spui că mă cred foarte sigur pe mine, că mă cred foarte deștept etc).
   Eu ți-am răspuns punctual ce cred despre fiecare din ipotezele teoriei expuse în acel link dar se pare că mi-am pierdut timpul de pomană, dumneata nu ești atent la idei.
   Și da, ai pierde ambele pariuri, dar ce importanță mai are asta?

   Ștergere
 5. contraargumentele la 'critici' le gasesti pe net, ori vrei totul mura-n gura? este o teorie derivata din 'Holographic Universe' by Leonard Susskind @all.
  'le resping clar.' zici tu ? dar daca vrei sa testezi formula unei teorii crestine pe propria piele? aplica in practica 'teoriile' lui Isaak Sirul in 'Cuvinte pentru singuratici', si poate vei accesa o schimbare majora. testabila empiric.

  RăspundețiȘtergere

Vă rog să treceţi un "nume", chiar dacă este fictiv.