8 ianuarie 2014

Valoarea familiei în creştinism

Iisus s-a dorit un revoluţionar. Atât pentru societatea iudaică cât şi pentru cea romană familia era centrul social, patriarhală, conservatoare şi cu o mare inerţie. Iisus a înţeles foarte bine că doar cei ce nu au legături sociale se pot dărui cu totul ideilor sale. Şi a dorit să transmită ideile sale despre o altă societate considerând familia o chestiune perimată. Primii creştini erau necăsătoriţi şi trăiau liberi, de asta romanii şi evreii îi considerau periculoşi. Abia după victoria creştinismului sfinţii părinţi au reintrodus familia ca valoare deoarece atunci conservatorismul familial a devenit un avantaj pentru creştinismul instituţional, pentru biserică.

Marcu cap. 3
31. Şi au venit mama Lui şi fraţii Lui şi, stând afară, au trimis la El ca să-L cheme.
32. Iar mulţimea şedea împrejurul Lui. Şi I-au zis unii: Iată mama Ta şi fraţii Tăi şi surorile Tale sunt afară. Te caută.
33. Şi, răspunzând lor, le-a zis: Cine este mama Mea şi fraţii Mei?
34. Şi privind pe cei ce şedeau în jurul Lui, a zis: Iată mama Mea şi fraţii Mei.
35. Că oricine va face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele Meu şi sora Mea şi mama Mea.
Matei cap. 12
46. Şi încă vorbind El mulţimilor, iată mama şi fraţii Lui stăteau afară, căutând să vorbească cu El.
47. Cineva I-a zis: Iată mama Ta şi fraţii Tăi stau afară, căutând să-Ţi vorbească.
48. Iar El i-a zis: Cine este mama Mea şi cine sunt fraţii Mei?
49. Şi, întinzând mâna către ucenicii Săi, a zis: Iată mama Mea şi fraţii Mei.
50. Că oricine va face voia Tatălui Meu Celui din ceruri, acela îmi este frate şi soră şi mamă.
Luca cap. 8
19. Şi au venit la El mama Lui şi fraţii; dar nu puteau să se apropie de El din pricina mulţimii.
20. Şi I s-a vestit: Mama Ta şi fraţii Tăi stau afară şi voiesc să Te vadă.
21. Iar El, răspunzând, a zis către ei: Mama mea şi fraţii Mei sunt aceştia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l îndeplinesc.

Numai Ioan nu spune nimic despre acestă întâmplare.

Este clar că interesul lui Iisus era pentru propagarea ideilor sale (provenite de fapt de la gnosticul Ioan Botezătorul) iar pentru asta îndemnul său era de a renunţa la structurile şi valorile familiei şi de a-l urma.

Matei cap. 8
21. Un altul dintre ucenici I-a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc şi să îngrop pe tatăl meu.
22. Iar Iisus i-a zis: Vino după Mine şi lasă morţii să-şi îngroape morţii lor.
Matei cap. 19
29. Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică.
Marcu cap. 10
28. Şi a început Petru a-I zice: Iată, noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat.
29. Iisus i-a răspuns: Adevărat grăiesc vouă: Nu este nimeni care şi-a lăsat casă, sau fraţi, sau surori, sau mamă, sau tată, sau copii, sau ţarine pentru Mine şi pentru Evanghelie,
30. Şi să nu ia însutit - acum, în vremea aceasta, de prigoniri - case şi fraţi şi surori şi mame şi copii şi ţarine, iar în veacul ce va să vină: viaţă veşnică.

Creştinismul este o religie apocaliptică. Consideră că lumea prezentă nu are valoare. Aşadar nici familia nu are valoare pentru un creştin autentic.
Comentarii
1 Comentarii

Un comentariu:

  1. Creştinismul este o religie apocaliptică. Consideră că lumea prezentă nu are valoare. Aşadar nici familia nu are valoare pentru un creştin autentic.

    RăspundețiȘtergere

Vă rog să treceţi un "nume", chiar dacă este fictiv.