30 decembrie 2012

Biblia - geneză şi metamorfoză VI

Aici vom analiza Facerea sau Geneza, începutul Vechiului Testament. După cum veţi vedea mai jos propoziţiile sunt ferme şi nu prea lasă loc de interpretări:

Capitolul 1
1. La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.
2. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor.
3. Şi a zis Dumnezeu: "Să fie lumină!" Şi a fost lumină.
4. Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric.
5. Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi.


După cum se vede cei ce au scris Geneza nu ştiau că lumina zilei vine de la Soare. Mulţi încearcă a interpreta că "lumină" înseamnă aici "informaţie" sau "sens", dar atunci nu mai are rost a preciza că a fost "ziua întâi" de tipul zilei liturgice, de 24 de ore, ce începe şi se termină la asfinţit. Interpretate sunt şi "pământul" ca fiind lumea materială şi "cerul" ca fiind cea spirituală, deşi "cerul şi pământul" se poate judeca împreună ca fiind cosmosul ordonat, dar atunci ce e cu "apele"? Vom vedea mai încolo...

6. Şi a zis Dumnezeu: "Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de ape!" Şi a fost aşa.
7. A făcut Dumnezeu tăria şi a despărţit Dumnezeu apele cele de sub tărie de apele cele de deasupra tăriei.
8. Tăria a numit-o Dumnezeu cer. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a doua.


E, acum am descoperit. Apele erau de fapt oceanele şi norii, acestea trebuind a fi despărţite de o cupolă, solidă ("tărie"), pentru a le putea ţine pe cele de deasupra. Abia acum apare "cerul" în mod neinterpretabil, dar care arată mai repede ca un cort peste un pământ plat, încă acoperit de ape. Dar asta înseamnă că acel univers presupus prin "cerul şi pământul" nu trebuie interpretat ca un cosmos. "Cerul" era cer, "pământul" era pământ, iar între ele era tot o apă. Dumnezeu introduce o membrană între ele şi le desparte. Subliniem încă o dată că lumina nu vine de la Soare.

9. Şi a zis Dumnezeu: "Să se adune apele cele de sub cer la un loc şi să se arate uscatul!" Şi a fost aşa. Şi s-au adunat apele cele de sub cer la locurile lor şi s-a arătat uscatul.
10. Uscatul l-a numit Dumnezeu pământ, iar adunarea apelor a numit-o mări. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
11. Apoi a zis Dumnezeu: "Să dea pământul din sine verdeaţă: iarbă, cu sămânţă într-însa, după felul şi asemănarea ei, şi pomi roditori, care să dea rod cu sămânţă în sine, după fel, pe pământ!" Şi a fost aşa.
12. Pământul a dat din sine verdeaţă: iarbă, care face sămânţă, după felul şi după asemănarea ei, şi pomi roditori, cu sămânţă, după fel, pe pământ. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
13. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a treia.


"Duhul lui Dumnezeu" din primele versete consideră unii că ar fi cauza adunării apelor ("pneuma" înseamnă în greaca veche atât spirit cât şi mişcare a aerului, asemănător cu "suflare" în română). Nu se pomeneşte nimic de faptul că uscatul continentelor se datorează încreţirii scoarţei terestre prin deplasarea plăcilor tectonice. Din nou precizăm că Soarele nu există, deci lumina nu vine de la el. Ce este interesant, că primele sunt planificate a fi plantele, o idee evoluţionistă, deoarece animalele nu pot exista fără plante, nefiind în stare să-şi producă singure substanţele metabolice, cum o fac plantele prin fotosinteză, utilizând energia solară (pardon, lumina divină), apa şi mineralele. Dar ce este şi mai interesant este palierul la care biblia fixează plantele, la o formă de existenţă asemănătoare pământului, materiei anorganice, adică fără viaţă, deoarece abia în ziua a cincea Dumnezeu generează fiinţele vii.

14. Şi a zis Dumnezeu: "Să fie luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pe pământ, să despartă ziua de noapte şi să fie semne ca să deosebească anotimpurile, zilele şi anii,
15. Şi să slujească drept luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pământul. Şi a fost aşa.
16. A făcut Dumnezeu cei doi luminători mari: luminătorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei şi luminătorul cel mai mic pentru cârmuirea nopţii, şi stelele.
17. Şi le-a pus Dumnezeu pe tăria cerului, ca să lumineze pământul,
18. Să cârmuiască ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
19. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a patra.


Iată că abia acum apare Soarele şi Luna, dar nici acum aceştia nu sunt înzestraţi cu atributele astronomice pe care le ştim. Aceştia sunt puşi acolo nu pentru a emite lumină ci pentru a "însemna" care din perioade este zi şi care este noapte. De altfel zilele de dinainte nu au fost luminate de Soare, deci nu este nici un motiv ca cele ce urmează să fie luminate de el. O altă neconcordanţă apare între substanţa Lunii, a cărei luminozitate se datorează reflexiei luminii solare pe suprafaţa sa, şi cea a Soarelui, ce produce singur lumină prin procese de fuziune nucleară. În Bibile ambele sunt identice, singura diferenţă fiind dimensiunea.

20. Apoi a zis Dumnezeu: "Să mişune apele de vietăţi, fiinţe cu viaţă în ele şi păsări să zboare pe pământ, pe întinsul tăriei cerului!" Şi a fost aşa.
21. A făcut Dumnezeu animalele cele mari din ape şi toate fiinţele vii, care mişună în ape, unde ele se prăsesc după felul lor, şi toate păsările înaripate după felul lor. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
22. Şi le-a binecuvântat Dumnezeu şi a zis: "Prăsiţi-vă şi vă înmulţiţi şi umpleţi apele mărilor şi păsările să se înmulţească pe pământ!
23. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a cincea.


Aici apar primele "anima" sinonime cu viaţa, primele animale (plantele nu sunt considerate vii de Biblie). Din nou o imagine evoluţionistă, primele animale sunt cele acvatice, apoi zburătoarele. Abia în următoarea zi apar cele terestre.

24. Apoi a zis Dumnezeu: "Să scoată pământul fiinţe vii, după felul lor: animale, târâtoare şi fiare sălbatice după felul lor". Şi a fost aşa.
25. A făcut Dumnezeu fiarele sălbatice după felul lor, şi animalele domestice după felul lor, şi toate târâtoarele pământului după felul lor. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
26. Şi a zis Dumnezeu: "Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul!"
27. Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.
28. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: "Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste tot pământul!"
29. Apoi a zis Dumnezeu: "Iată, vă dau toată iarba ce face sămânţă de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el. Acestea vor fi hrana voastră.
30. Iar tuturor fiarelor pământului şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor ce se mişcă pe pământ, care au în ele suflare de viată, le dau toată iarba verde spre hrană. Şi a fost aşa.
31. Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a şasea.


Aceasta este cea mai importantă zi, deoarece Dumnezeu construieşte nu numai vertebratele terestre, dar şi omul. Acum apare o neconcordanţă în ceea ce priveşte sexul lui Dumnezeu, deoarece omul este făcut "după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie." Este necesar încă un capitol întreg pentru a "demonstra" că de fapt Dumnezeu nu este androgin (andros = bărbat, ginos = femeie). Dar asta într-o analiză viitoare.

Ce trebuie să remarcăm este intenţia celor mai mulţi de a reinterpreta versetele în lumina cunoştinţelor obţinute prin metode ştiinţifice, cunoaşterea ştiinţifică fiind nu numai funcţională, dar şi utilizată. Din acest motiv se fac presupuneri cum că zilele Creaţiei sunt de fapt ere geologice sau că există diferenţă între lumină ca nivel informaţional, respectiv revelaţie, cunoaştere divină, şi lumină ca model fizic (foton şi undă electromagnetică).

Păi dacă Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, revelat, nu este de la sine înţeles că acesta este neinterpretabil, adică trebuie luat ca atare? Dacă este totuşi interpretabil, de ce numai anumite pasaje sunt interpretabile (cum este Facerea) şi altele nu (cum este virginitatea Fecioarei Maria, faptul că Iisus este fiinţă divină sau că acesta a înviat). Se pare că Biblia nu este o "carte sfântă" ci doar un suport pe care ne putem expune propriile convingeri şi pe care o utilizăm cu dublă măsură: anumite pasaje care ne convin le luăm ca atare, altele le reinterpretăm, ba unele chiar le trecem cu vederea pe de-a-ntregul, eliminându-le din "Scriptura noastră cea dreaptă".
(imagine de pe bucurenci.ro, pentru campania ecologică Ora Pământului)
Comentarii
48 Comentarii

48 de comentarii:

 1. http://profudereligie.blogspot.ro/2012/12/biblia-geneza-si-metamorfoza-vi.html

  RăspundețiȘtergere
 2. biblia are o logica intrinseca.tot in biblie se spune ca "litera ucide iar duhul da viata". daca citezi adliteram esti un om mort pe dinlauntru sau esti un sectant neoprotestant care citeaza din biblie ad nauseam. iar eu am o boala: nu discut cu morti sau sectanti.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Tu ai spus aici că logica Bibliei este logică doar ea cu ea însăşi, adică argumentare circulară, adică nu are logică. Dacă totul trebuie interpretat atunci Biblia nu mai are valoare, doar interpretările. Sectanţi suntem toţi odată ce ne raportăm la un text cu pretenţii de "sacru".

   Ștergere
 3. ps
  "aici vom analiza facerea sau geneza"
  am o intrebare; recunosc, eu nu sunt expert in quantum mecanics si fractali gen, de cand ateii se dau "experti" pe net in teologie?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. De când teologia se erijează în cunoaştere. Cine nu vrea să cunoască?

   Ștergere
 4. ...am si raspunsul; tu citezi ilegal din biblie, biblia citita extra ekklesiam are valoare cam cat povestile din fratii grimm.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dacă Biblia nu este "legală" în afara Bisericii ar fi bine să rămână acolo. Dar tocmai cei ce o susţin o scot din zona sacră, popularizându-şi ideologiile cu ajutorul ei.

   Ștergere
 5. Probleba e, că în Biblie tocmai Duhul ucide cel mai mult.
  Iar anonimilor le transmit ca, din punct de vedere statistic, ateii au mai multe cunoştinţe religioase decât credincioşii.

  RăspundețiȘtergere
 6. Dumitru73
  "ateii au mai multe cunostiinte religioase decat credinciosii."
  pariu?
  eu sunt dispus sa stau face to face cu tine, si daca - ti dovedesc ca am dreptate, iti frig o ranga in gura sa-ti sara toti dintii ca sa nu ti mai permiti sa faci pe oricine ignorant, si daca nu accepti insemna ca iti este frica, stii ca minti si esti un nesimtit, caz in care eati invitat sa-ti taca fleanca de barfitoare pi net.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Înjurăturile şi atitudinea violentă sunt irelevante pentru stabilirea adevărului.

   Ștergere
 7. @ Dumitru 73
  "Iar anonimilor le transmit ca, din punct de vedere statistic, ateii au mai multe cunoştinţe religioase decât credincioşii."

  Chiar asa? Daca ai dovezi in acest sens ai face bine sa le arati. Sau vrei sa te cred pe cuvant? Sa stii ca n-am obiceiul de a crede pe cuvant pe oricine. Cel mai adesea solicit dovezi pt afirmatiile pe care cineva le face.
  Asa ca se pare ca tu esti foarte bun in a face afirmatii...pacat ca nu esti la fel de bun si la ARGUMENTATII. De fapt, argumentele sunt inexistente in comentariul tau deoarece tu doar ai postat o opinie personala, ori opiniile opersonale neargumentate au valoare zero in acest gen de discutii.
  Am fost suficient de clar pt tine?

  RăspundețiȘtergere
 8. Cat imi plac crestinii care se ascund mereu dupa deget, o dau ei la intors cum s-o putea, doar doar sa se minta in continuare singuri. Din Biblie interpreteaza ce vor, cum vor, tocmai din cauza asta. Care e criteriul fundamental dupa care stabilesti ce "e metafora" si ce "e real"/ad-literam ? Va spun eu: niciunul! Fiecare interpreteaza ce vrea, dupa cum il taie capul. Biblia se ia ori toata ad-literam ori nu se mai ia deloc. Se presupune ca este "cuvantul Domnului", ca ea "cuprinde cele mai importante invataturi si ca este un set de legi de conduita". Pai daca sunt legi, atunci ele nu pot fi interpretate in fel si chip, au un singur inteles pentru toata lumea (vorba aia, "unde-i lege nu-i tocmeala"). Cum ar fi ca in legea fundamentala a tarii, Constitutia sa inceapa toata lumea sa gaseasca metafore si sa inteleaga fiecare ce vrea din ea? Ori Biblia nici macar un set de legi de conduita nu poate fi considerata, din moment ce contrazice (si se si contrazice singura de multe ori) atat de multe lucruri evidente. Biblia e doar o poveste si nimic mai mult (si nici macar una grozava nu e). Pe Biblie ar trebui sa stea scris "Legedele Evreilor", ar fi o descriere mai adecvata si cinstita a continutului ei.

  RăspundețiȘtergere
 9. Anonimilor, spre deosebire de voi, eu nu mă ascund în spatele rangilor şi injuriilor.
  Faptul că ateii au mai multe cunoştinţe decât marea masă a credincioşilor, este nu numai firească, dar şi recunoscut de credincioşii ce au ca armă cuvântul, nu ranga. Nu am spus "toţi atei" sau "toţi credincioşii".
  De ameninţări nu mă tem. Dar armă mea este cuvântul. Ar trebui să fie şi al vostru. În Biblie nu scrie "la început a fost Ranga".
  Spre citire:
  http://www.pasi.ro/revista/ateii-stiu-mai-multe-despre-religie-decat-cei-credinciosi.html
  http://www.pewforum.org/U-S-Religious-Knowledge-Survey-Who-Knows-What-About-Religion.aspx
  http://www.scientia.ro/blogul-scientiaro/1029-ateii-agnosticii-stiu-mai-multe-despre-religie-decat-cei-religiosi.html
  Desigur, studiile nu sunt făcute la noi. Dar mă gândesc serios la asta.
  Iar pentru cei ce vor duel, sunteti invitaţii mei.
  Dar nu pe strada, că nu e frumos. Ci la VOI acasă. Adică pe cel mai mare forum ortodox.
  Mă găsiţi acolo, ca ateu, cu aproape 4800 de comentarii şi peste 1000 de mesaje private.
  Atenţie! Adminul nu suportă injuriile.
  Vă aştept la un dialog civilizat:
  http://www.crestinortodox.ro/forum/member.php?u=25581

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cum de ai reuşit să nu te baneze administratorii crestinortodox.ro? Eşti un caz rarisim...

   Ștergere
 10. Wow! Ce mai site-uri si link-uri ai dat exemplu...
  Nu trebuie sa fiu psiholog de profesie sa-mi dau seama de faptul ca acele "studii" si "statistici" (a se obs ghilimelele) sunt facute de ateii habotnici sau in cel mai bun caz de agnostici. Ori se stie ca de multe ori "omul vede doar ceea ce vrea sa vada" (este un principiu psihologic) iar ateismul acelor "statisticieni" se vede pana si in studiile pe care incearca sa le faca.
  Voi ateii ne acuzati pe noi crestinii de habotnicism, insa la voi e adevaratul habotnicism, deoarece se pare ca voi sunteti aceia ce pun botul la orice pseudostudiu si se uita in gura unuia sau altuia care chipurile e "cercetator" (a se obs iar ghilimelele) ca si cand ar fi vreun dumnezeu pe pamant si parerea sa ar fi universal valabila.
  Cat despre parerea unuia ditre marii filosofi si oameni de cultura romani, cititi link-ul de mai jos:
  http://www.crestinortodox.ro/credinta/petre-tutea-ateii-au-nascut-s-nascut-degeaba-69810.html
  Sau poate parerile lui Tutea nu se incadreaza in "canoanele" voastre...

  "Iar pentru cei ce vor duel, sunteti invitaţii mei."
  Nu cred ca obiectivul unui crestin sunt "duelurile" cu ateii. Nici nu prea poti sa-l convingi pe ateu de ceva, deoarece majoritatea ateilor neaga notiunea de metafizica. Ori necitirea sau neluarea in considerare a Metafizicii lui Aristotel inseamna ignoranta.

  "Atenţie! Adminul nu suportă injuriile."

  Wow! Se pare ca ateii sunt cei care fac cel mai des apel la injurii si la ad hominem-uri, nu crestinii. Acest lucru se poate verifica de catre oricine va intra pe blogurile atee, atat acesta cat si restul.(cel mai bun exemplu este blogul "sclavii lui dumnezeu").

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Petre Ţuţea este subiectiv, deci irelevant. El nu a făcu statistici.

   Ștergere
  2. anonimul anonim2 ianuarie 2013, 22:07

   Petre Tutea a fost un mare om de cultura, ganditor si filosof.
   Faptul ca nu a facut statistici nu e un lucru cu care poti convinge pe cineva de validitatea afirmatiilor tale.

   Ștergere
  3. Petre Ţuţea a fost "un filosof plin de silogisme", adică chiar ceea ce a blamat la alţii. Judecăţile sale sunt doar păreri personale. Faptul că mulţi îl privesc ca pe o autoritate nu face ca spusele sale să devină adevărate.

   Ștergere
  4. anonimul anonim3 ianuarie 2013, 00:05

   Nicidecum! Pareri personale sunt din abundenta pe acest blog. Tutea isi argumenta foarte bine opiniile.

   A se citi cartile "Intre Dumnezeu si neamul meu" si "Omul-tratat de antropologie crestina". Recomand si cartea "322 de vorbe memorabile ale lui Petre Tutea".

   Ștergere
 11. Recunosc, sunt un ateu câte nu intră pe blogurile ateiste.
  V-am invitat pe un forum ortodox.
  Se pare că ni vă plac decât discuţiile anonime.
  Care Ţuţea?
  ăla care a zis:
  "Eu nu sunt orgolios deloc. Dar dacă cineva mă calcă pe nojiţe, mi-aduc aminte ce-am fost" - adică legionar.
  Sunt sătul de ţuţisme şi puricisme.

  RăspundețiȘtergere
 12. "Sunt sătul de ţuţisme şi puricisme"

  Asta nu e un argument!
  Faptul ca tu esti satul de "tutisme" este doar o parere personala care iti reflecta propriile sentimente cu privire la acest aspect. Ori pe mine ma intereseaza argumentele, nu sentimentele tale. Sentimentele tale nu reprezinta un subiect de interes pt mine.
  Am fost suficient de clar?

  RăspundețiȘtergere
 13. "«Un marxist entuziast și mistic, dar care nu știa un cuvînt din limba rusă.» (deoarece Țuțea și-a făcut cruce sărutând ziarul Pravda.)" - Emil Cioran
  "Am făcut şi eu nişte exerciţii pe marginea Decalogului lui Moise. N-am fost în stare să mai adaug nimic." - uite că adaug eu. să nu îţi ucizi slujitorul, sub nici un motiv.
  "Un Român absolut trebuie să fie legionar"

  marxist, ateu, legionar, trecând prin liberalism, transformat într-un mistico-patriotard.

  RăspundețiȘtergere
 14. "se pare că ni vă plac decât discuţiile anonime"
  Ceea ce imi place mie nu are nicio relevanta si nu poate fi adus in discutie acest lucru ca sa demonstrezi ceva. Faptul ca eu comentez sub un nume fictiv nu conteaza in argumentare. Ceea ce este adevarat, este asa indiferent de "placerile" sau "neplacerile" mele sau ale tale, indiferent de anonimatul sau non-anonimatul meu. Clar?

  RăspundețiȘtergere
 15. Interesant este că toţi au comentat a doua parte a primului meu comentariu.
  Dar prima parte?
  "Problema e, că în Biblie tocmai Duhul ucide cel mai mult." ziceam.
  Comentarii?

  RăspundețiȘtergere
 16. "Problema e, că în Biblie tocmai Duhul ucide cel mai mult."

  Tu nu ai facut nimic altceva decat sa afirmi o chestiune pe care ai "uitat" sa o argumentezi. Argumenteaza-ti opiniile si apoi ti se va raspunde. Eu raspund la argumentatii, nu la niste simple afirmatii. Clar din nou?

  Oricum, eu am mai spus, problema e ca voi ateii (sau majoritatea ateilor) negati sau nu luati in seama conceptul metafizicii. Metafizica este un argument solid, iar cine nu o ia in considerare, o face din igoranta.

  Dovezi privind veridicitatea relatarilor biblice exista, e suficient sa se citeasca arheologie biblica.
  A se vedea descoperirile de la Tell-Al-Muquyar, Regatul Mari, calatoria lui Avraam (care era originar din Urul Caldeii- o zona aflata langa Golful Persic) spre Canaan, cei 7 ani de seceta si cei 7 de belsug-consemnati in acea perioada in Egipt in inscriptii ale ptolemeilor cu 3000 de ani iHr, prezenta lui Iosif ca vizir al faraonului in timpul Regatului Mijlociu al Egiptului, descoperirea oraselor Pitom si Ramses in delta Nilului unde evreii au muncit ca sclavi, documentele de la Mari care dovedesc ca relatarile Bibliei nu sunt doar niste "legende pioase" etc. Bineinteles, ar mai fi destule demne de mentionat, insa nu vreau sa ma obosesc sa scriu romane pe blog.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu mai incerca sa prezinti fapte si lucruri legate de crestinism intr-un mod izolat, fara a le integra intr-un context actual, deoarece asta fac numai cei ce doresc sa dezinformeze sau sa manipuleze.
   Se pare insa ca prin aceasta strategie de a prezenta intr-o aura negativa doar anumite fapte rupte de context, tu incerci cu adevarat sa dezinformezi.
   Se stie faptul ca un lucru rupt din context poate aparea in diverse moduri, astfel incat din frumos sa devina hidos si invers.

   Eu stiu ce incercati voi ateii sa faceti: prezentati informatii rupte din context pt a manipula si pt a dezinforma. Ia uite ce am gasit in aceasta seara :
   http://realitateaealta.blogspot.ro/2012/10/sa-citim-copiilor-nostri-din-biblie.html

   Cred ca e tot un blog ateu, prieten cu voi, presupun, care da un citat din Biblie din Judecatori, despre o crima, pe care cica o promoveaza Biblia. Insa daca te uiti in Biblie, se vede clar, inca de la titlu ca acea fapta e prezentata ca una reprobabila, nedemna de urmat. (titlul este "Nelegiuirea din Ghibeea).
   Acelasi lucru se incearca si de catre tine: manipulare si\sau dezinformare.

   Ștergere
 17. vlad tepes
  'biblia ori se ia toata ad-literam ori nu se ia deloc'
  ai raspuns ca un tampit de puritan din sec XVII, ceva de genul alora care au spanzurat "vrajitoarele" din salem. afla ca biblia e doar 1% din totalul scrierilor religioase in crestinism citeste restul de 99% pe urma vino sa ne "duelam".

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Să iau în considerare ideea că celelalte scrieri sunt mai bune decât Biblia?

   Ștergere
  2. O propozitie scoasa din context, un ad hominem, inca un ad hominem si o provocare pe care eu nu am lansat-o...
   Tipic...
   Sa inteleg ca celelte 99 % sunt mai "adevarate" sau mai "bune" decat Biblia, care e "cuvantul Domnului"?

   Ștergere
  3. Draga "Vlad Tepes", daca ai ceva de spus vino cu argumente, nu cu sentimente si opinii personale neargumentate.
   Mai devreme spuneai ca: "Cat imi plac crestinii care se ascund mereu dupa deget, o dau ei la intors cum s-o putea, doar doar sa se minta in continuare singuri. Din Biblie interpreteaza ce vor, cum vor, tocmai din cauza asta."
   Ce dovezi ai in acest sens? Sau si tu vrei sa te cred pe cuvant?
   Eu am mai spus ca nu prea am obiceiul sa cred oamenii pe cuvant si ca cel mai adesea le cer dovezi pt ceea ce afirma.
   Faptul ca iti plac sau nu genul acela de crestini nu este un argument, ci doar o opinie personala care ca si in cazul lui Dumitru 73, reliefeaza sentimentele tale cu privire la acea chestiune.
   Ori stii cat ma intereseaza pe mine sentimentele tale? Cam cat te intereseaza si pe tine daca ploua sau nu la aceasta ora in Congo.
   Asa ca iti asteptam argumentele.

   Ștergere
  4. anonimul anonim1 ianuarie 2013, 13:50

   Oricum, noi crestinii avem Biblia ca si carte de capatai. Insa, pe langa Biblie, avem si Sfanta Traditie, care, desi se numeste traditie, nu are nicio legatura cu traditiile lumesti, ci urmeaza invataturile apostolilor lui Iisus Hristos.
   Eu am mentionat mai sus niste date din cartile de istorie si de arheologie biblica, iar cine este interesat poate sa se documenteze despre acele subiecte pe net sau din carti de arheologie biblica (aceasta a doua varianta ar fi mai indicata). Mentionez ca Werner Keller a scris mult despre descoperirile arheologiei biblice, insa, bineinteles ca sunt si multe alte carti scrise de alti autori, care se pot gasi destul de usor pe internet.

   Oricum, majoritatea ateilor au o problema cu Biblia deoarece ei nu au in vedere contextul in care a fost scrisa si nu au nici o imagine de ansamblu bine definita.
   Ateii urla toata ziua aratand cu degetul la luptele, omorurile si faptele reprobabile continute in unele carti ale Vechiului Testament. Insa ei "uita" ca acea societate evreiasca era una destul de primitiva, pe atunci nu se cunostea termenul de "relatii interpersonale" sau "abilitati de comunicare", cum este cazul astazi in epoca contemporana. Oamenii, de multe ori, nu se intelegeau cu vorba buna, ci multi stiau doar de bate si sabii. Asta era nivelul atunci. Asa ca era normal ca lumea de atunci sa fie mai primitiva atat in gandire cat si in fapte, actiuni. Asemenea legi dure reprezentau singura solutie prin care puteau fi tinuti in frau oamenii din acea societate in marea majoritate needucata. Daca pe langa Biblie v-ati fi obosit sa cititi si ceva istorie antica, ati fi stiut acest lucru.
   Citirea Vechiului Testament iti permite sa-ti dai seama de cat de multe lucruri s-au schimbat in bine prin invataturile Lui Iisus Hristos care apar in Noul Testament. Asa ca scrierea unei asemenea carti care a facut istorie si care este inca la mare cautare, reprezinta o imensa performanta, avand in vedere conditiile din acele timpuri.
   Faptul ca a fost scrisa de numerosi autori, multi dintre ei fiind oameni simpli, este o dovada a revelatiei divine, deoarece niste oameni simpli nu ar fi fost in stare sa scrie o asemenea carte cu atat de multe invataturi si care a facut istorie, nefiind ajutati de Duhul Sfant.
   Insa bineinteles ca ateii nu au aceasta viziune de ansamblu (sau nu doresc sa o aiba).

   Ștergere
  5. @ anonimul anonim

   Era o ironie aia cu "cat imi plac....", dar poate era prea "fina". Nu am facut nicio referire le vreun "sentiment", argumentele le-am spus in prima postare, tu esti ala care se face ca nu le vede si le ceri in continuare.

   Ștergere
  6. anonimul anonim1 ianuarie 2013, 20:23

   A, si inca ceva: referitor la comentariul meu de mai sus (cel despre atei vs Biblie), ateii fac marea greseala de a compara evenimentele, conceptiile, modul de viata si faptele oamenilor din societatea de acum cateva mii de ani, cu cele din epoca contemporana. Acest tip de comparatie este unul profund gresit, deoarece oricine stie (sau ar trebui sa stie) ca nu trebuie sa judeci oameni si fapte de acum cateva mii de ani dupa "legile" de astazi. Fiecare epoca are specificul ei.

   Alta chestiune pe care doresc sa o mentionez este ca ateii "urla" mereu ca Biblia nu contine informatii stiintifice...

   Nici nu trebuie sa contina informatii stiintifice deoarece obiectivul principal al autorilor Sfintei Scripturi a fost mantuirea sufletelor credinciosilor, nu stiinta si tehnica. Pt stiinta si tehnica exista alte carti. Asa ca sa nu se comfnde merele cu perele.

   Ștergere
 18. ps
  cum a scris si anonimul anonim, biblia scoasa din contextul traditiei iudeo crestine nu valoreaza 2 bani, ergo ma distreaza citatele voastre din biblie. am cazut cu scaunul pe spate de ras.

  RăspundețiȘtergere
 19. “Dumnezeul iubirii a ucis mai multi oameni decat toti ceilalti zei impreuna !” - Liviu Rebreanu, Pădurea spânzuraţilor
  Ucideri în Biblie: Dumnezeu vs. Satan - 2.038.344 la 10. Nu crezi? Calculează şi zi-mi cât ţi-a dat.
  În această suma sunt incluşi doar morţii "contabilizati".
  Nu s-au luat în calcul marile genociduri, unde nu se specifică în mod clar numărul de morţi: Potopul, Sodoma si Gomora, Plagile Egiptene, Inecarea armatei egiptene.
  Da, cineva a avut răbdare să calculeze. Cam multe scoateri din context, nu credeţi?
  Aşa cum spuneam, Matei a scos din context când acspus "Glas din Rama ...". Ieremia nu s-a referit la uciderea de prunci.
  euversusdumnezeu.blogspot.ro/2011/06/dumnezeu-porunceste-ucide-distruge.html?m=1
  http://suflaredeviata.ro/2010/02/04/cine-a-ucis-mai-mult-dumnezeu-sau-satana/

  RăspundețiȘtergere
 20. @ profu de religie
  Ieri am depăşit 4800 de comentarii.
  Nu m-au dat afară pentru că respect regulamentul şi pe ei.
  De fapt, au fost banati mai mulţi creştini decât atei. Pentru că sar cu ranga.
  Şi nu îi contrazic mereu, deşi aş avea motive.
  Uneori, poate în inerţia fostului credincios din mine, chiar le dau sfaturi celor care le cer.
  Ştiu că un ateu nu ar trebui ...
  M-am contrazis puternic pe teme ca: genealogia şi naşterea lui Iisus, lumina de la Ierusalim, întoarcerea Iordanului, Geneza, potopul, bacteria flagelata, etc., zeci, sute de subiecte.
  Dată te uiţi la numărul de postari ale userilor ... sunt un veteran :D

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. anonimul anonim2 ianuarie 2013, 22:13

   "Lauda de sine nu miroase a bine", cum spune vechiul proverb devenit azi cliseu.

   Faptul ca tu ai depasit nspe mii de comentarii pe forumul crestin ortodox nu e relevant.
   Ai face mult mai bine daca ai relata fapte concrete, lucruri si evenimente care au macar cat de cat legatura cu subiectul discutiei.

   Ștergere
 21. @ profu de religie
  Cred că am rămas singurul ateu ce activează pe crestinortodox.ro.
  Au mai fost câţiva. Konijiro care este încă activ, dar intră foarte rar şi TopCat, care a fost remarcat, chiar de unii credincioşi, pentru eleganta şi decenta prin care îşi argumenta comentariile. Din pacate s-a retras. Au mai fost şi alţii.
  Recunosc şi pe mine mă scot din pepeni uneori.
  Ieri, vorbind de genealogia lui Iisus, am remarcat un fapt ciudat prezentat de Matei.
  Zice că David l-a făcut pe Solomon (prezentat ca strămoş al lui Iisus) din femeia lui Urie.
  Pentru că a vrut-o, David l-a trimis practic la moarte pe Urie, soţul ei.
  Unul din comentarii m-a lăsat cu gura căscată: când David s-a însurat cu Batseba (numele ei), ea era ... văduvă.
  Adică ... David a făcut o faptă bună, luând o văduvă. Dat cine o lăsase vaduva?!

  RăspundețiȘtergere
 22. @DominusSatanas, Anonim, anonimul anonim.
  Aiurelile pe lângă subiect tip "cine e mai tare" vor fi şterse.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Iti raspund asa de tarziu pt ca abia acuma am vazut comentariul tau precum si faptul ca mi-ai sters toate comentariile. Ok,este dreptul tau sa stergi tot ce zic eu daca nu-ti place.

   Insa am o intrebare pt tine: mai precis la ce subiect vroiai sa ma refer?

   Eu sunt de acord cu tot ce ai scris tu in articolul de mai sus(Biblia- Geneza si metamorfoza VI) asa incat nu am considerat necesar sa comentez pe margia acetui subiect daca oricum ai acoperit aproape toate ariile si ai adus argumente convingatoare.

   Deci eu nu am inceput si nu am dorit sa port o discutie de tip "cine e mai tare".

   Ci ceea ce incercam eu sa fac aici era sa le arat unor crestini(anonim si anonimul anonim) cat este de nociva pt societate omeneasca religia crestina si incercam sa fac acest lucru deoarece am primit bann pe mai multe forumuri crestine xD. Ce sa faci daca nu le convine adevarul :))))) Sau ma rog, daca nu suporta critica. Asa ca am considerat acest loc ca fiind unul potrivit pt a face acest lucru.

   Insa ei, ca marea majoritate a crestinilor au aceasta abilitate de a duce o discutie in derizoriu, de a se abate de la o conversatie cand ceva nu le convine si de a ataca in stanga si-n dreapta.

   Asa s-a ajuns la discutiile de genul "cine e mai tare".
   Nu era intentia mea sa se intample asta.

   Ștergere
 23. S-au spus aceste lucruri:
  ...ateii fac marea greşeală de a compara evenimentele, concepţiile, modul de viaţă şi faptele oamenilor din societatea de acum câteva mii de ani, cu cele din epoca contemporană. Acest tip de comparaţie este unul profund greşit, deoarece oricine ştie (sau ar trebui să ştie) că nu trebuie să judeci oameni şi fapte de acum câteva mii de ani după "legile" de astăzi. Fiecare epocă are specificul ei.

  Alta chestiune pe care doresc să o menţionez este că ateii "urlă" mereu că Biblia nu conţine informaţii ştiinţifice...

  Nici nu trebuie să conţină informaţii ştiinţifice deoarece obiectivul principal al autorilor Sfintei Scripturi a fost mântuirea sufletelor credincioşilor, nu ştiinţa şi tehnica. Pentru ştiinţă şi tehnică există alte cărţi. Aşa că să nu se confunde merele cu perele.

  ...cum a scris şi anonimul anonim, biblia scoasă din contextul tradiţiei iudeo creştine nu valorează 2 bani.


  Iată răspunsul aici: http://profudereligie.blogspot.ro/2013/01/biserica-corpul-viu-al-credintei-in.html

  RăspundețiȘtergere
 24. "Altă chestiune pe care doresc să o menţionez este că ateii "urlă" mereu că Biblia nu conţine informaţii ştiinţifice..."
  Nu cred că ateii fac astfel de afirmaţii.
  Ci că Biblia este în neconcordanţă cu ştiinţa şi mai ales cu adevărul istoric.

  RăspundețiȘtergere
 25. anonimul anonim2 ianuarie 2013, 17:24

  @ Dumitru 73
  "Nu cred că ateii fac astfel de afirmaţii."

  Ti-am mai spus ca faptul ca tu asta "crezi" nu conteaza intr-o astfel de discutie. De cate ori trebuie sa-ti spun sa vii cu argumente, nu cu opinii personale neargumentate gen "eu asta cred..."

  P.S: Sper ca stii care e diferenta dintre o simpla afirmatie si o argumentatie. Sa stii ca aceasta ultima categorie intereseaza.

  RăspundețiȘtergere
 26. "Altă chestiune pe care doresc sa o mentionez este ca ateii "urla" mereu ca Biblia nu contine informatii stiintifice..." - argumentaţia ta unde este.
  Ceri mereu argumentării, fără ca tu să argumentezi ceva.
  Asta este comportamentul tipic a religiosilor.

  De crezi că eşti un munte de inteligenţă iar eu unul care nu înţelege diferenţa dintre afirmaţie şi argument?

  RăspundețiȘtergere
 27. anonimul anonim2 ianuarie 2013, 18:54

  Altă chestiune pe care doresc sa o mentionez este ca ateii "urla" mereu ca Biblia nu contine informatii stiintifice..." - argumentaţia ta unde este.

  A se consulta blogurile sclavii lui dumnezeu, blogul laurei spataru, inclusiv acesta.
  Dar chestia asta cu blogurile am mai mentionat-o, imi pare rau daca nu ai fost atent.
  Asa ca intrebarea ta: "argumentaţia ta unde este", e neinspirata.

  RăspundețiȘtergere
 28. În comentariile facute, pe acest blog, am făcut unele trimiteri clare, pe care toţi le-aţi evitat.
  Şi din cât am citit, blogul de faţă este destul de bine argumentat.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. anonimul anonim3 ianuarie 2013, 15:30

   Draga Dumitru 73, atunci cand ai afirmat intr-un comentariu anterior ca "Nu cred că ateii fac astfel de afirmaţii", cu toate ca eu ti-am aratat ca ei fac asa ceva (ti-am mentionat si blogurile atee unde te poti convinge de acest lucru), tu nici macar nu te-ai obosit sa cercetezi sa vezi daca e asa. Tu te-ai bazat mai mult pe un fel de "credinta oarba" in faptul ca ateii nu fac asemenea afirmatii, fara sa te obosesti a cerceta cat de cat.
   Ba chiar tu singur ai afirmat ca: "Recunosc, sunt un ateu câte nu intră pe blogurile ateiste."
   Ori daca nu intri pe blogurile ateiste, cum poti sa contrazici o asemenea informatie? Raspund tot eu: prin "credinta oarba" ca ateii nu fac asa ceva.

   Ștergere
 29. Articolul de faţă este argumentat.
  Dacă vrei mai multe, urmăreşte pe Youtuhe conferinţele lui Bart Ehrman despre Noul Testament.
  Le găseşti si traduse.
  Argumentaţia lui tine cont de toate manuscrisele vechi.

  RăspundețiȘtergere

Vă rog să treceţi un "nume", chiar dacă este fictiv.