22 ianuarie 2011

Oamenii văd ceea ce vor să vadă


De la blogul Interacţiuni avem imaginea unui articol din Gazeta Transilvaniei, Braşov, 13/25 aprilie 1897, an. LX, nr. 84, pag. 6. Articolul a fost publicat în timpul vieţii astronomului Camille Flammarion (1842-1925), deci pot presupune că evenimentul este veridic. Unde se vede că oamenii doresc să vadă doar ceea ce vor. Iar pentru bani li se dă acest lucru.

"Renumitul astronom frances Camille Flammarion, mergea într'o zi pe una din stradele Parisului, aci observă pe un om, care invita pe trecători să poftească a se uita într'un telescop, unde pot vedea luna pentru un preţ bagatel de 5 centime. Flammarion din curiositate privi în instrument, dar spre marea lui mirare, ce să vadă, era un tablou frumos, ce representa luna plină, cu toate că în timpul acela luna era numai un pătrar. Flammarion esamină mai de-aproape aparatul acesta şi văzu, că e un singur tub de metal, la capătul căruia era aşezat un tablou transparent, ce arăta luna plină. Învăţatul frances întrebă pe omul cu fotografia, cum de îndrăznesce el a înşela publicul în modul acesta ne mai auzit?
Omul îi răspunse de tot liniştit: Ei, domnul meu, altcum nu se mai poate. Oamenii din ziua de astăzi pretind să aibă ceva pe banii lor. Mai 'nainte am avut eu un telescop adevărat, şi de când un om mă bătu, că pentru-ce nu-i arăt luna întreagă, de-atunci folosesc pe acesta: mi se plătesc mai bine, şi oamenii sunt cu el deplin mulţămiţi."

Religia profită de această predispoziţie şi ne oferă iluzia de care credem că avem nevoie, chiar dacă aceasta este total absurdă şi ilogică. Cine câştigă? Preoţii, pastorii, iniţiaţii, pseudo-ştiinţificii. Aceştia sunt "omul cu telescopul".

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vă rog să treceţi un "nume", chiar dacă este fictiv.