3 martie 2013

Constantin Cucoș - Pedagogie pro îndoctrinare

„Este evident că valorile spirituale reprezintă un moderator și un factor de echilibru moral-psihic al oamenilor care trăiesc într-o societate puternic marcată de ubicuitatea științei și tehnicii.” Această propoziție din „Pedagogia” lui Constantin Cucoș (pag 66 - cap. educația intelectuală) mi-a ridicat mari semne de întrebare. Amenințarea strecurată prin neologismul, ce este uzual folosit în sens religios, ubicuu, denotă o spaimă, probabil personală, dar răsfrântă asupra lucrărilor sale. De ce mă leg de el? Pentru că lucrările sale, mai ales „Pedagogia”, sunt biblii în formarea pedagogilor din România. Educatori formați pe vremea când studiile medii erau suficiente pentru a deveni un dascăl adevărat sunt acum forțați să urmeze facultăți, "fabrici de diplome", de cele mai multe ori cu valori sau informații sub nivelul la care aceștia sunt deja pregătiți. În acest caz lucrarea lui Cucoş este chiar împotriva mersului societăților de succes (de tip occidental). [Şi asta doar din „nevoia” de a se justifica niște situații - adică de a ajunge niște bani undeva anume. Sistemul nu are nici o "vină", este o entitate virtuală, dar oamenii ce formează anumite grupuri de interese ce generează acest fenomen da.]

În lucrarea prezentată mai sus, printre altele, se face o structurare a componentelor educației din punct de vedere al finalității acesteia. Conform standardului îmbrățișat avem educație intelectuală, educație morală, educație estetică, educație tehnologică, educație fizică, educație sexuală și educație religioasă (21 pagini). Dacă celelalte tipuri de educație au câteva pagini pentru a arăta necesitatea acestora, pentru a justifica „necesitatea” educației de tip religios are nevoie de un volum serios de cuvinte. Am putea crede că se referă la necesitatea unei imagini analitice, de integrare și înțelegere a fenomenului religios, de dezvoltare a toleranței față de alte religii. Nu. Pledoaria este pentru religia de tip confesional, pentru îndoctrinare și subjugare a minții copiilor spre obediență și respectare a unor tradiții sau executarea unor manifestări specifice unei anumite religii.

Și începe prin enumerarea argumentelor pentru a încadra educația religioasă de tip confesional, deși nu o definește așa niciunde în carte, între necesitățile de educare „instituționalizată” la care să participe „întreg personalul didactic”.

Argumentul cultural.
„Nu te poți considera persoană culturală dacă nu îți cunoști propriile referințe religioase sau pe cele ale persoanelor cu care coexiști în comunitate, nu știi nimic despre istoria credințelor sau religiilor, nu înțelegi fenomenologia actului religios.” Corect. Până aici. Pentru că mai departe spune „multe producții culturale își au originea în Biblie sau Sfânta Tradiție.” Majusculele îi aparțin. De ce nu precizează și alte cărți sfinte sau tradiții? Sau abordarea umanistă, lipsită de divin?
Cea mai tare e asta: „A nu fi formați și în perspectivă religioasă înseamnă să rămânem „infirmi” din punct de vedere spiritual, înseamnă apariția unei noi forme a analfabetismului, de ordin religios.” Păi în acest caz ar trebui să învățăm despre toate religiile precum și concepțiile lipsite de divinitate, pentru că ești analfabet de cunoști doar o literă, fie ea și prima din alfabet. Exact asta nu se întâmplă în România: expunerea şi analiza fenomenelor religioase, deschiderea ecumenică şi culturală, evidenţierea nepartizană a bogăţiei spirituale.

Argumentul psihologic
„În măsura în care substratul atitudinal și de credințe nu este impus, ci doar propus, acesta are o funcționalitate deosebit de importantă pentru multe persoane.” Numai că religia este prezentată confesional și  atunci ideile sunt impuse, ba chiar manifestările elevilor sunt dictate de pedagogi. Aceștia sunt supuși oprobiului public sau pedepsiți pentru că au alte opinii, manifestări sau credințe decât profesorul. De fapt argumentul psihologic ar trebui să vină în contraindicarea prezenței religiei cu scop catehetic în instituțiile de învățământ. Ca să  nu mai spunem că raportarea la divin este avantajoasă psihologic pentru unele persoane și nu pentru "multe persoane", cum specifică autorul nostru.

Argumentul etic
Din start învățământul religios confesional este pe un palier de imoralitate, după cum am precizat mai sus. Catehizarea presupune ca paradigmă principală ideea că acea religie, credință, cult, biserică este singura valabilă, celelalte fiind rătăciri, ca să nu mai vorbim de ideile umanismului laic, ateu, ce sunt anatemizate și diavolizate pur şi simplu. Se generează discriminarea și clasificarea copiilor din punct de vedere religios. Asta duce la intoleranță. Discriminarea continuă cu notarea, ce devine absurdă (se notează credința?). Apare contradicția dintre paradigmele religioase și cunoașterea științifică. Sau contradicția dintre procesul de înțelegere a moralităţii acțiunilor și dictatul poruncilor religioase. Ca să nu mai vorbim de morala din cadrul Bibliei, baza educației religioase din România, plină de absurdități ca jertfirea propriilor copii pentru a arăta credința față de un zeu, paradoxul şi imoralitatea unei iertări a păcatelor la comun şi prin interpuşi, cum este execuţia mesianică (adică pedepsim pe cineva în scopul iertării altcuiva), sau predarea fiicelor virgine spre a fi violate pentru a proteja în schimb niște musafiri considerați îngeri. Mai multe despre cât de ne-etică este religia în școală aici: http://profudereligie.blogspot.ro/2010/06/eliminati-religia-din-scoala.html și aici: http://profudereligie.blogspot.ro/2013/02/religia-predata-confesional-trebuie.html
În rest Constantin Cucoș debitează limbaj de lemn: „disoluția reperelor morale”, „perioadă de criză morală și spirituală”, „morala de tip religios poate umple un gol”, suspectând de ineficiență morala fără religiozitate dar dând exemplu tipuri ideologice de construcţie religioasă: „codurile etice de sorginte laică sunt puse în discuție și generează o anumită neîncredere, și din cauza conotațiilor lor ideologice (vezi „Codul eticii și echității socialiste”)”. Asta probabil din necunoașterea faptului că etica orânduirii socialist-comunistă era tot de tip religios, chiar dacă se prezenta ca fiind laică. De asta și avea pe lângă un cod etic toată pleiada de mecanisme structurate într-o ierarhie de tip religios, dictatorial, exclusiv. Confuzia pe care o face în ceea ce privește sorgintea religioasă a moralei este impadonabilă. Oamenii sunt morali pentru că sunt ființe sociale și este eficient să fie morali și nu pentru că o anumită divinitate sau ideologie i-a obligat pe aceștia să fie morali. Asta ar însemna că ateii sau cei de alte religii nu sunt sau nu pot fi morali, ceea ce este fals.

Argumentul sociologic
Ar putea ca acesta să fie unul dintre punctele forte, religia fiind o formulă de manifestare ce stimulează cadrul social. Și care se impune prin acesta. Păi... tocmai. Pericolul îl simte și autorul nostru, dar tot susține necesitatea unei anumite religii confesionale în educație deoarece „religia creștină funcționează ca un flux spiritual integrator". Nu aminteşte de celelalte religii şi nici de opţiunea fără religie, de parcă altruismul este confiscat de creştini. Subliniază pericolul şi mai abitir în fraza: "Aceasta nu înseamnă că grupul confesional, "poporul drept-credincios" se va izola sau va "ataca" un alt grup, cu alte repere religioase [...] Este bine cinstit cel care îşi păstrează identitatea şi nu are aroganţa de a o impune şi altora." Se pare că nu ajunge această asigurare. Simplul fapt că "din oficiu" toţi elevii sunt înregimentaţi la o anumită oră de catehizare demonstrează că "aroganţa" a devenit politică de cadre, exact invers decât proclamatele paradigme ale educaţiei. Din acest motiv supoziţia că este posibil oricând ca "poporul drept-credincios" să-şi impună cu şi mai multă violenţă "valorile" devine plauzibilă.

Argumentul istoric
Acesta este unul din cele mai proaste argumente, fiind invalid ca expunere în orice schemă de logică. Faptul că "importanţi clerici ortodocşi, greco-catolici etc. s-au implicat în marile evenimente istorice care ne-au marcat evoluţia" nu compensează nici pe departe faptul că mulţi clerici şi mai importanţi au fost părtaşi la evenimente istorice de care ar trebui să ne fie ruşine. Şi aici amintesc numai de robia ţiganilor, pogromurile evreilor, executarea unor mari personalităţi de către legionarii îmbărbătaţi de patriarhul Miron Cristea sau de cuvintele patriarhului Justinian Marina:"Cristos este omul nou. Omul nou este omul sovietic. Prin urmare Cristos este sovietic!"
Să lăsăm istoricilor meritul fiecărei personalităţi, dar nici Biserica în ansamblul ei nu a fost un motor civilizator. Doar odată cu ideile iluministe ce la noi au sosit abia la începutul secolului XIX a fost pusă baza unui învăţământ adecvat, a unei deschideri spre tehnologie şi cunoaştere, a configurării naţiei române. Biserica a folosit sute de ani limba slavă, nu română, în exprimarea sa publică, şi abia la secularizarea averilor mânăstireşti din vremea lui Cuza vasalitatea bizantino-greacă a dispărut.

Argumentul ecumenic
Mda. Numai dacă suntem extrem de siguri de credinţa noastră ne putem permite să comunicăm cu cei cu alte convingeri. Adică doar după ce suntem îndoctrinaţi destul putem fi supuşi probei de a demonstra cât de credincioşi suntem. Şi deşi partenerii de discuţie ecumenică ne oferă dovezi, trebuie să avem puterea de a le respinge cu orice preţ, pentru că suntem credincioşi adevăraţi. Se pare că autorul are dreptate: "Dialogul interconfesional se face între persoane bine situate religios, suficient instruite, în cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte religia proprie şi alte religii sau confesiuni."

Argumentul teologic
"Fiecare religie se perpetuează prin intermediul credincioşilor ei. Problema răspândirii credinţei, a iniţierii şi formării religioase ţine de miezul intim al oricărui edificiu religios. De altfel, fiecare religie îşi asumă şi un program educaţional, pedagogic pe măsură, care să cultive şi să propage adevărurile de credinţă. Unde există credinţă religioasă există şi educaţie. Credinţa pretinde împărtăşire în comun, mărturisire, efuziune de idei şi simţire. În Noul Testament chemările către educare şi formare sunt numeroase. "Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin" (Matei, 28, 19, 20). Acesta este crezul oricărui slujitor al bisericii sau militant al ei. Pentru clerici, educaţia religioasă constituie o obligaţie explicită, de ordin deontologic, pastoral şi educaţional. Fiecare persoană trebuie îndreptată spre Dumnezeu, trebuie să ajungă la un sens profund al vieţii şi al existenţei. Scopul ultim al formării religioase, în tradiţia creştină, este mântuirea (salvarea), intrarea în Împărăţia Cerească. Pentru aceasta, este necesar să se folosească toate prilejurile, inclusiv perimetrul şcolar."
Nu contează că legea educaţiei spune că prozelitismul religios în şcoală este interzis.
Îndoctrinaţi, îndoctrinaţi şi iar îndoctrinaţi !
Nu contează că majoritatea conflictelor actuale sunt de origine religioasă.
Îndoctrinaţi, îndoctrinaţi şi iar îndoctrinaţi !
Nu contează că ştiinţa este respinsă dacă nu corespunde dogmei creştine.
Îndoctrinaţi, îndoctrinaţi şi iar îndoctrinaţi !

Argumentul pedagogic
"Cine este educat din punct de vedere religios (catehetic, vezi mai sus) are un start existenţial favorizant şi este pasibil de perfecţionare pe mai departe."
Astfel deducem că oameni "fără Dumnezeu" precum Steven Weinberg, Albert Einstein, Mark Twain, Voltaire, Neil deGrasse Tyson, George Bernard Shaw, Carl Sagan, Bertrand Russel, Richard Dawkins, Stephen Hawking, Charles Darwin sau Emil Racoviţă au fost sau sunt nişte oameni fără şanse de perfecţionare. Şi aici am notat doar câţiva...


Constantin Cucoş este profesor univ. dr., Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi şi Vicepreședinte al Consiliului Național al Formării Continue.
Comentarii
10 Comentarii

10 comentarii:

 1. http://profudereligie.blogspot.ro/2013/03/constantin-cucos-pedagogie-pro.html

  RăspundețiȘtergere
 2. io s de acord cu pastrarea orelor de religie in scoli cu un amendament. sa fie obtionale.cine vrea sa cunoasca dogmele imuabile ale Bisericii Apostolice sa vina. cine nu, nu.

  RăspundețiȘtergere
 3. @Profuu',, Pledoaria este pentru religia de tip confesional, pentru îndoctrinare și subjugare a minții copiilor spre obediență și respectare a unor tradiții sau executarea unor manifestări specifice unei anumite religii.''

  Asa cum tu pretinzi dreptul ca copilul tau sa devina ateu asemeni tie (chiar si impotriva vointei lui-ceea ce e indoctrinare) scotandu-l de la ora de religie, asa am dreptul eu si multi altii ca mine sa doresc ca copilul meu sa invete ora de religie crestin ortodoxa asemeni mie. Ce e atat de greu de inteles in asta ca cineva sa vrea ca copii lui sa invete despre religia lui ca parinte care e religia bunicilor si strabunicilor lui?? De unde aberatia ca asta e indoctrinare? Dar tu ca ateu cand ii bagi in minte copiilor tai ca Dumnezeu nu exista, asta nu se cheama indoctrinare? Ti-am contestat eu acest drept de a-ti determina propriul copil sa-ti urmeze congingerile?
  Cine esti tu sa pretinzi in numele atator milioane de crestini din tara asta sa se faca ora de religie cu toate religiile lumii in mod egal ca el singur sa decida la care adera adica sa-mi trimit copiii la scoala ortodocsi si dupa vreo 2-3 ani ei sa devina unul budist, altul islamist si altul ateu ca asa e democratic in viziunea ta? Ce fel de familie ar mai fi aceea? Pai atunci ar trebui in acelasi spirit demo/no/cratic sa-i pui pe masa si bauturi alcoolice, si tigari si droguri ca el singur sa aleaga ce crede ca-i place.
  Ce nu inteleg e faptul ca tu oricum iesi din discutie din momentul in care iti scoti copilul de la ora de religie de vreme ce pretinzi ca esti ateu si vrei ca copii tai sa te urmeze intru ,,credinta'', asa ca de ce te mai strofoci sa ne convingi de ,,binefacerile'' invatarii in mod egal a tuturor religiilor, inclusiv a ateismului???!!!
  Ce nu-ti convine tie, sefule e ca nu ai puterea ca peste vointa noastra a crestinilor ortodocsi majoritari sa faci ca toti copii sa devina atei asemeni tie asa cum au facut comunistii din care te tragi. Ai ideie cate mii de preoti, calugari si oameni de toate nivelurile au facut ani grei de puscarie si din ei multi au fost torturati si ucisi in cele mai cumplite feluri doar pentru ca erau crestini si credeau in Dumnezeu?
  http://www.antena3.ro/romania/reportaj-cutremurator-mii-de-preoti-si-credinciosi-martiri-condamnati-pentru-credinta-au-fost-ucisi-in-inchisorile-comuniste-205499.html
  http://www.antena3.ro/life-show/media/in-premiera-sfintii-inchisorilor-canonizarea-celor-condamnati-pentru-credinta-un-subiect-tabu-206361.html

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Unu la mana, religia predata in stil confesional inseamna ura fata de alte religii si intoleranta fata de anumite categorii sociale, insa nu ma mai bag ca pana si imnul acestei tari incita la ura.

   Un invatamant de tip laic este in beneficiul oricarui copil, in sensul ca nu i se stirbeste in niciun fel religia, insa i se preda in asa maniera incat sa nu ajunga sa discrimineze alte persoane de alte religii. Am avut destui profesori de religie, si acestia cam reprezinta regula in tara, care atacau necrutator persoanele de religie crestina dar care fac parte din alte secte dar si din religia islamica.

   Religia reprezinta o alegere si nu o mostenire. Religia ar trebuii sa fie aleasa dupa majorat si nu sa hotareasca altii ce religie vor avea copii lor imediat dupa nastere. Eu am fost crestin-ortodox de cirsumstanta pana la 15 ani, apoi am trecut la ateism, iar faptul ca mi s-a impus aceasta abominatie de religie ma dezgusta enorm pana si in ziua de azi, iar daca am ceva sa le reprosez parintilor mei, este doar acest lucru. Am suferit destul in liceu datorita unor profesori de religie bigoti, care desi le stiam mai bine dogma decat ei, nu credeam in ea si nici in zeul lor imaginar.

   Nimeni nu si-ar scoate copiii de la ora de religie daca ar fi predata corespunzator si nu confesional. Daca ar fi predata sub forma de istorie a religiilor, nimeni nu ar mai comenta nimic. Insa una e cand acesta isi insuseste anumite cunostinte despre religii, si alte e cand discuti cu el si aflii ca datorita orelor de religie devine intolerant fata de semenii lor si ii este ucise farama de gandire critica si sceptica pe care o avea in detrimentul irationalului si al absurdului.

   Te intreb ei eu pe tine, cine esti tu sa hotarasti religia generatiilor ce vor veni? Majoritatea nu are insa mereu dreptate, ea are doar puterea de a se impune. Insa si majoritatile gresesc. Important e sa faci ceea ce e bine, iar invatamantul laic este cheia catre un sistem de invatamant sanatos, lipsit de escroci in sutana si formatori de opinie perfizi.

   Multi dintre cei care au facut puscarie au si meritato. Eu unul nu suport fosti detinuti ca Arsenie Boca sau Petre Tutea, si citindui am inteles de ce au si fost inchisi. Multi dintre acei sfinti ai inchisorilor nu erau oameni normali, de altfel, cum nu prea e poporul asta cand vine vorba de religie. Multi dintre ei meritau o camasa de forta.

   A trecut Evul Mediu cand scoala inca se afla sub influenta bisericii, e cazul sa avansam si ca oameni si nu doar din punct de vedere tehnologic. Irationalul trebuie distrus, si ras din istorie.

   Ștergere
 4. @Maniac Blasphemer
  Te contrazici singur: la inceput spui ca ar trebui sa se predea toate religiile lumii ca elevul sa aleaga la majorat ce religie vrea (nicaieri in lume nu se intampla asa ceva) ,iar la urma spui ca ,, Irationalul trebuie distrus, si ras din istorie'' adica religia. Bine ca macar spui asta pe fata, fara ocolisuri, ca esti un urmas demn al comunistilor care au ucis milioane de oameni care nu erau de acord cu ei in mai multe privinte printre care si credinta.
  Faptul ca nu suporti niste oameni morti e relevant la cat de intreg la minte esti si chiar le faci o ,,buna reclama'' fratilor tai atei.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Oamenii aceia morti, majoritatea nu erau intregi la minte. Ai citit macar Tutea sau Arsenie Boca? Dar nu am la ce sa ma astept la voi, aveti pe Sf. Constantin care si-a ucis pana si rude, deci...

   Eu comunist?! Daca e un lucru care nu imi place in politica sunt ideologiile de stanga. Eu nu am nici o tangenta cu socialismul, apai cu comunismul.

   Inca o data, comunismul nu are legatura cu ateismul, ti-am explicat de nenumarate ori si vad ca nu vrei sa pricepi. Ti-a bagat BOR in cap, care, paradoxal, au fost frati cu comunismul, ca ei au fost victime in timpul perioadei comunismului cand colo au fost colaboratori ai regimului. Nu stiu cum ai tupeul sa spui ca regimul comunism a lovit in ortodcsism cand insusi BOR a colaborat cu regimul. Sunt exact ca evreii care urla cu Holocaustul cand colo majoritatea sefilor si tortionarilor din gulagurile sovietice au fost tot evrei. E ca si in bancul ala cu hotul strica hotii.

   Faptul ca nu respect eu niste oameni morti ma face sa ma indoiesc de caracterul lor. Nu il respect pe Sadoveanu pentru ca a fost un colaborator al comunistilor insa il respect ca scriitor. Nu il respect pe Goga ca om politic antisemit dar il respect ca scriitor.

   Cat despre acesti sfinti ai inchisorilor, nu am de ce sa-i respect. Pentru ca ei odata iesiti au tinut mortisi prin scrierilor lor sa devina formatori de opinie si sa manipuleze mai mult decat inainte. Au raspandit intoleranta si ura fata de alte religii, iar tovarasul Arsenie Boca nu s-a sfiit sa atace protestantii intr-un mod cat se poate de "necrestinesc". Tutea la fel, pe langa faptul ca isi bate joc de Shakespear si de atei, ataca si el alte secte crestine ca un bun crestin-ortodox si sfant al inchisorilor ce era. Sti ceva, din partea mea puteti sa faceti pe oricine sfant, insa cand canonizati o persoane cu un trecut dubios, nu mai puteti sa sunteti un factor moralizator in societate. Pentru ca astfel de formatori de opinie incita la ura. Iar intoleranta, ura, discriminarea si marginalizarea altora pe anumite criterii nu tine deloc de morala.

   Si da, doresc distrugerea irationalului. Insa nu si a individului ce crede in irational. Este o diferenta. Insa si atitudinea asta pe care o am e trasa tot din religia asta criminala. Faptul ca mie mi s-a impus si inca mi se impune nu imi pica bine, iar ca sa distrugi un rau, trebuie sa il tai de la radacina. Pentru orice boala exista un leac, iar daca nu exista inca, trebuie inventat, si religia are leacul ei iar pentru a te vindeca de acesta boala trebuie sa o cunosti, sa o studiezi si sa o combati. Doar asa putem spera la niste generatii ce nu vor mai face discriminare pe baza de religie. Iar aici ateismul triumfa.

   Un nou model poate fi implantat mereu, exista in societatile vestice insa ramane la latitudinea indivizilor. Eu merg pe principiul un bine fortat este un rau calificat. Chiar daca unii considera ca crestinarea copiilor lor inca de la nastere este un lucru bun, nu ai de unde sa sti cum va vi receptat de copil dupa maturizare. Eu si multi altii care am beneficiat de un astfel de tratament regretam clipa aceea si pentru mine reprezinta o pata neagra ce vreau sa fie stearsa, insa nu poti sterge 15 ani din viata ta, 15 ani in care am crezut in existenta unei vedenii.

   Botezul nu reprezinta decat catusele, iar indoctrinarea religioasa reprezinta lanturile. Numai cand scapi de ele poti deveni liber.

   Ștergere
 5. In ce fel a atacat parintele Arsenie Boca protestantii? Vino cu citate si link-uri cand aduci acuzatii de acest gen, altfel sunt vorbe goale, minciuni si rastalmaciri-deviatii de sens. Atat el cat si noi ceilalti ortodocsi avem dreptul si datoria de a ne apara credinta de sectele neoprotestante care ne-au dezbinat familiile si comunitatile. Chiar nu ai observat ca noi romanii suntem fraieri de toleranti ce suntem; pana si cand se ridica cineva care isi apara drepturile sau credinta, se ridica o suta impotriva lui asemeni tie care-l acuza de discriminare, ura etnica sau religioasa, zazanie sau ca tulbura apele. Tu stii cum traiesc romanii din Har-Cov, ca daca nu stiu maghiara, nu sunt primiti nicaieri?
  http://jurnalul.ro/special-jurnalul/harcov-romanii-cu-limba-taiata-141361.html

  RăspundețiȘtergere
 6. Cica "dezbinat familiile si comunitatile"... ce rau ti-au facut tie sectarii? Familia mea e unita chiar daca eu sunt ateu, rudele din partea mamei adventisti sau baptisti iar din partea tatalui crestin-ortodocsi. Cu ce dezbina sectele religioase un neam? Inafara ca iti dezbina tie mintea in 4?

  De ce nu e bine sa fi tolerant? Nu sunt si acele persoane oameni? Parerea mea e ca voi sunteti pe undeva si invidiosi, invidiosi de faptul ca altii incearca sa isi caute fericirea unde voua nu va place, de faptul ca altii pot gandi ce e bine pentru ei insisi fara sa apeleze la tot felul de habotnici din alte culte. Care e deosebirea dintre un "sectant" si un crestin-ortodox? Aproape nici una, inafara de unele obiceiuri si traditii diferita si cateva diferente de dogma, toti va rugati la aceeasi vedenie. Eu unul, ca ateu, nu vad de ce exista dezbinarea asta intre bisericile crestine. Pentru ca eu percep diferenta de perceptie, opinii si gandiri normala.

  Eu percep ca inainte de a fi adept al unui cult esti om, iar in cazul in care te numesti adventist, ortodox, sau catolic, inainte de a avea asemenea apelative esti totusi crestin. De ce atat ura si dezbinare, nu inteleg, poate aici vine vorba lui Meternich, "divide et impera".

  A fi tolerant e un lucru bun, insa una e cand iti aperi propria ta credinta, si alta e cand permiti unei institutii sa fure din banii statului si sa indobitoceasca copii in scoli doar pentru ca "majoritatea decide". In teoria democratiei, exista coneptul de "tirania majoritatii".

  Recunosc ca nationalismul este perceput prost in ziua de azi, in principal de oamenii cu convingeri de stanga, ceea ce nu sunt de acord, insa nationalismul dus la extrem e foarte periculos pentru ca risti sa faci ce au facut sarbii dupa moartea lui Tito si uite unde au ajuns. Apoi, nimeni nu uita abuzurile Miscarii Legionare din Romania in perioada interbelica. Ce e mai grav e ca multi il vor canonizat pe Cordreanu care nu s-a sfiit sa ucida.

  Chestiunea cu maghiarii si secuii din Transilvania e delicata, insa aceasta nu poate fi remediata decat daca nu reduce si statul drepturile si privilegiile acordate lor si nu intervine prompt cu sanctiuni severe cand se produc abuzuri. A actiona violent nu va produce decat o riposta violenta si nu va face altceva decat un lant de violente fara sfarsit. Si asa relatiile romano-maghiare sunt tensionate, a pune paie pe foc inutil e de condamnat. In chestiunea asta statul are autoritatea sa intervina, faptul ca nu o face nu e neaparat vointa poporului, dar poporul roman e nationalist pasiv.

  Ideea e urmatoarea, sa fim toleranti cu cine ne tolereaza. Sectele nu ne fac nici un rau noua si nici nu ne vor face. Nu sunt ele cele ce intra in Parlament ca la ele acasa cu scrisori de modificare a legii educatiei. Nu sunt ele cele ce cer bani de la stat sa construiasca catedrale megalomane. Nu vin ele la stat sa ceara bani ca sa plateasca cadre didactice ca sa indobitoceasca copii inca din clasa 0.

  RăspundețiȘtergere
 7. Cum va impacati voi ateii cu martirii ce au murit in temnitele comuniste...Aiud, Gherla, Pitesti,Sighet. .sa.??CAm greu de ingurgitat...gandindu-ma si la personalitatile ce au sfarsit acolo sau aievea ca de ex la Canal Dunare... Spun martiri nu eroi. Pana si biserica ofociala se cam fereste de ei... Au murit ptr neamul asta , ucisi de comunisti bolsevici atei. Insa ateii nu fac parte din neamul asta . De ce? Ptr ca din neam fac parte si cei plecati. iar ateul merge saracul in nefiinta.Sa ma intorc... Putem vorbi linistit fara a gresi de Sfintii Inchisorilor. Au murit ptr tara asta, au refuzat sa se lepede de credinta, au fost batjocoriti, martirizati de ticalosi , de atei ,,,iar cand spun asta ma refer de ex la faptul ca erau pusi sa isi manance singuri fecalele ( ca ,,impartasanie"). NUmai niste ....puteau face asta...insa ei au spus ,,sa nu ii urati".

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Comuniștii erau niște oameni religioși ca orica alți oameni religioși. Exact ca și creștinii sau musulmanii au ucis în numele doctrinei lor. Și au folosit ateismul ca justificare exact cum au folosit creștinii iubirea. Știi cum se numește iubirea cu forța? Viol.

   Ștergere

Vă rog să treceţi un "nume", chiar dacă este fictiv.