12 februarie 2013

Încă nu vă e frică? SĂ VĂ FIE!

Legea nr.489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor spune aşa

Art. 28. – (1) Unităţile locale ale cultelor POT AVEA şi întreţine, singure sau în asociere cu alte culte, cimitire confesionale pentru credincioşii lor. Cimitirele confesionale se administrează potrivit regulamentelor cultului deţinător. Identitatea confesională a cimitirelor istorice este protejată de lege.
(2) În localităţile în care nu există cimitire comunale şi unele culte nu au cimitire proprii, persoanele decedate care aparţineau cultelor respective pot fi înhumate potrivit ritului propriu, în cimitirele existente în funcţiune. (chiar dacă sunt ortodoxe - nota mea)
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică cimitirelor aparţinând cultelor mozaic şi musulman.
(4) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a înfiinţa cimitire comunale şi orăşeneşti în fiecare localitate.
(5) Cimitirele comunale sau orăşeneşti se organizează astfel încât să aibă sectoare corespunzătoare pentru fiecare cult recunoscut, la cererea cultelor ce funcţionează în localitatea respectivă.

Unde scrie că NUMAI cultele sau administraţiile locale au DREPTUL de a organiza cimitire?
Cu toate astea iată ce spune Hotărârea nr. 943 din 17 februarie 2012 Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind necesitatea aprobării unor modificări şi completări la Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea cimitirelor parohiale şi mănăstireşti din cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române:
7. Centrele eparhiale vor continua demersurile la autorităţile locale în drept pentru anularea certificatelor de urbanism eliberate pentru amenajarea cimitirelor private.

Acţiunea Bisericii Ortodoxe Române de a denigra, bloca şi acuza cimitirele particulare este incalificabilă.
Deocamdată justiţia este independentă. Dar dacă tăcem din gură nu va mai fi:
Consiliul Local Buzău şi firma care a îndrăznit să înceapă construirea unui cimitir privat au fost acţionaţi în instanţă de Arhiepiscopia Buzăului, care contestă autorizaţia pentru cimitir. „La Tribunalul Buzău, Arhiepiscopia a pierdut procesul, urmând ca în martie să se judece recursul la Curtea de Apel Ploieşti. Biserica a invocat la proces aşa-zisa exclusivitate legală pe care ar avea-o aceasta şi administraţiile locale asupra cimitirelor. Legea nr. 489 din 2006, pe care au invocat-o reprezentanţii Bisericii, spune la art. 28, alin.1 că autorităţile locale şi cultele pot avea şi întreţine cimitire. Aşa că Biserica nu trebuie să-şi aroge exclusivităţi pe care nu le are”, ne-a declarat Roxelana Radu, şef Birou Contencios Administrativ de la Primăria Buzău.

Talibanismul este un pericol real şi poate fi foarte bine "ortodox". Începe prin a controla moartea. Apoi va controla totul.
Încă nu vă e frică?
SĂ VĂ FIE!
Comentarii
1 Comentarii

Un comentariu:

Vă rog să treceţi un "nume", chiar dacă este fictiv.