1 februarie 2011

Scutire la religie conform legii

Am primit acest email:
"Sunt elev in clasa a 11-a şi sunt ateu (problemă mare aici în România unde te izbeşti zilnic de cretini complexati care cred că ei şi numai ei deţin adevarul absolut), lucru care nu m-a împiedicat să particip la orele de religie până acum.
În clasele 9, 10 nu au fost probleme. Am avut media zece, ca dealtfel toţi colegii. Trebuie să menţionez că profa nu ştia că-s ateu, nu a întrebat şi nici nu am vrut eu să îi spun. Probabil ajungeam în situaţia de acum.
În clasa a 11-a ni s-a schimbat profesorul. A venit un tip despre care nu ştiam prea multe dar despre care aveam în general o părere bună. Nu o să fac aici caracterizarea lui şi o să mă rezum la a spune că de ficare dată când intra la ore mi se pare că păşeşte însuşi Iisus în clasă. Aşa orgoliu n-am văzut în viaţa mea şi m-a dezgustat profund (smerenia = cea mai importantă virtute creştină) şi am facut greşeala de a-i răspunde la provocări şi a intra în polemică cu el. La sfârşitul semestrului m-a întrebat ce medie să-mi dea. I-am raspuns că nu-mi pasă, că sunt la profilul mate-info nu mate-religie şi să-mi dea ce medie vrea el. În ultima zi toate mediile erau incheiate numai media mea de la religie nu. O păstra pentru suspans. Aveam un 9 şi îi predasem un eseu despre semnificaţiile crăciunului. În prima parte a eseului tratasem în mod serios aceste semnificaţii iar în a doua am vorbit în mod ironic despre tradiţii, mult denaturate în ziua de azi. Părerea mea e că meritam un 10. Sunt curios ce medie are un coleg care avea şi el un 9 şi în ultimele săptămâni nu a mai dat pe la ore. Probabil 10 că doar el nu-i ateu.
Nu mă plâng de o medie de 9 chiar de-i la religie (ceea ce nu-i corect ţinând cont că alţii au media 9 la info şi nu stiu nici de 6) dar mă supără faptul că diriginta mea s-a simţit nevoită să vorbească cu profu şi s-a umilit în faţa lui pentru mine (sunt primul în clasă şi exceptând franceza am doar medii de 10).
Pe viitor vreau să evit treaba asta şi o să depun o cerere la direcţiune. Când trebuie depusă?"


Şi am răspuns:
Cererea de retragere de la ora de religie poate fi depusă când doreşti, chiar dacă anul şcolar este la început, la mijloc sau la sfârşit. Legiuitorul nu a specificat nimic în acest sens, asta înseamna că nu există restricţii. Iată cum arată articolul din lege (http://www.edu.ro/index.php/articles/c21):

Art. 18. — (1) Planurile-cadru ale învățământului primar, gimnazial, liceal și profesional includ religia ca disciplină școlară, parte a trunchiului comun. Elevilor aparținând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituțional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii.
(2) La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinților sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situația școlară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.

Asta înseamnă că, faţă de legea veche, unde elevii de peste 16 ani puteau lua singuri această decizie, acum decizia aparţine părinţilor sau tutorilor legali. Daca nu ai 18 ani trebuie să respecţi decizia parinţilor, lucru ce face acţiunea mai dificilă.
Cererea ar trebui să arate în felul următor, completată de părinţi:

Către Şcoala / Liceul ............. din …...................

Stimate domnule Director / doamnă Directoare

Subsemnatul, nume prenume, CNP......................, C.I. Seria......, nr. ….............., părinte al elevului / elevei cu numele …............................................................... din clasa….................doresc ca acesta / aceasta să nu urmeze ora de religie în anul şcolar 2010 – 2011.

Cererea mea se întemeiază pe următoarele prevederi legale:

1. Legea nr. 1 din 10 ianuarie 2011 – Legea educaţiei naţionale:
“Art. 18. — (1) Planurile-cadru ale învățământului primar, gimnazial, liceal și profesional includ religia ca disciplină școlară, parte a trunchiului comun.
Elevilor aparținând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituțional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii.
(2) La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinților sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie.
În acest caz, situația școlară se încheie fără disciplina Religie.
În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.”
2. Decizia 72/1995 a Curţii Constituţionale privind constituţionalitatea unor prevederi ale Legii învăţămîntului, afirmă că Religia nu trebuia înţeleasă ca disciplină obligatorie, obligativitatea constând numai în introducerea acestei discipline în planurile de învăţămînt, religia şi confesiunea rămânând să fie alese sau nu.

Cu mulţumiri anticipate,
Semnătura
Data


Din păcate foarte mulţi părinţi au o imagine deformată cu privire la religie, considerând că aceastea sunt ore de "morală" sau "etică", lucru fals şi totodată periculos, întrucât orele de religie sunt în realitate ore de îndoctrinare şi prozelitism, sunt ore în care se promovează o viziune neştiinţifică, chiar anti-ştiinţifică, dogmatică şi intolerantă, adică exact invers.
Foarte mulţi profesori de religie au o greşită percepţie a menirii lor, şi înţeleg a fi profesori prin a fi mesageri ai "dreptei credinţe", asumându-şi în mod declarat şi activ rolul de misionar, rol ce contravine unor paragrafe din lege, dar care este acceptat prin forţa altor articole de managerii din învăţământ. Ca un corolar al activităţii lor afişează în clase icoane deşi sunt interzise acţiunile de promovare şi reclamă în instituţiile de învăţământ.
Elevii, în clasele mici, nu pot discerne realitatea de iluzie, adevărul de miciună, povestea de fapt. Primesc mesajele religioase cu aceeaşi apetenţă ca cea cu care primesc noţiunile de limbă sau pe cele matematice, fiind incapabili a le analiza. Odată cu maturitatea şi acumularea de informaţii ştiinţifice, deşi încep să îşi pună întrebări, puţini reuşesc să desprindă legenda de istorie, fabulaţia de ipoteză sau credinţa de convingere. Chiar şi cei ce descoperă falsul religios preferă, din considerente de "medie mare luată uşor", să frecventeze orele de religie. Această mârşăvie didactică, notarea la religie, duce la abuzul de autoritate a profesorilor de religie ce preferă să penalizeze "lipsa de credinţă" şi "viziunea critică", adică exact ceea ce şcoala ar trebui să fructifice şi să provoace la tânăra generaţie.
De asta voi repeta ori de câte ori va fi nevoie: Stop îndoctrinării religioase în şcoli.
Succes!

PS: Iată ce mai scrie în Legea educaţiei naţionale dar care nu se respectă:
Art. 7. — (1) În unitățile, în instituțiile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale sunt interzise activitățile care încalcă normele de moralitate și orice activități care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și activitățile de natură politică și prozelitismul religios.
Stau şi mă întreb în ce paragraf din lege se dă voie să se afişeze însemne religioase? Eu nu am găsit. Sau ăsta nu este prozelitism religios, este doar reclamă deşănţată...
Comentarii
7 Comentarii

7 comentarii:

 1. "faţă de legea veche, unde elevii de peste 16 ani puteau lua singuri această decizie"

  Whaaat?? Care "lege veche" din România din universul real spunea aşa ceva?

  RăspundețiȘtergere
 2. "considerând că aceastea sunt ore de "morală" sau "etică", lucru fals şi totodată periculos,"

  cum sa nu fie ore de morala si etica, eu nu am vazut in viata mea ca etica si filozofia sa fie predate in romania.

  morala romanului este credinta, nu exista identitate personala.

  sunt curios ce a scris tipul despre craciun. daca a zis mesopotamia, face bonus. daca a zis livonia secolul 15, caca.

  RăspundețiȘtergere
 3. Proful:
  «Cererea de retragere de la ora de religie poate fi depusă când doreşti, chiar dacă anul şcolar este la început, la mijloc sau la sfârşit. Legiuitorul nu a specificat nimic în acest sens, asta înseamna că nu există restricţii.»

  De fapt nu înseamnă că nu există restricții, ci că se aplică normele valabile și pentru restul disciplinelor opționale (parcă la „opționale” e încadrată religia). Dacă nu mă înșeală memoria, astea prevăd că opționalele (și „facultativele”) se aleg la începutul anului, iar odată alese devin obligatorii pentru anul în curs, ca și celelalte materii.

  Proful, Don Joe:
  «Asta înseamnă că, faţă de legea veche, unde elevii de peste 16 ani puteau lua singuri această decizie, acum decizia aparţine părinţilor sau tutorilor legali.»
  «Whaaat?? Care "lege veche" din România din universul real spunea aşa ceva?»

  Situația poate fi eventual imaginată așa la nivel speculativ-teoretic.
  În Legea învățământului, veche sau nu, nu există o astfel de prevedere. Chestia cu 16 ani apare în Legea cultelor nr. 489/2006, art. 3 alin. (2): „[...] [C]opilul care a împlinit 16 ani are dreptul să-și aleagă singur religia.” S-ar putea susține că, legea asta fiind mai nouă decât cea veche a învățământului, prevederea anulează orice prevedere contrară din Legea învățământului veche (pe principiul juridic al abrogării de drept a prevederilor „vechi” la momentul promulgării unor dispoziții legale contrarii).
  Buba e că prevederea asta e cam lipsită de aplicabilitate. Printre altele și pentru că intră în conflict atât cu dispozițiile legale de drept comun (care prevăd că părintele minorului decide cam tot ce e de decis, inclusiv în ceea ce privește școala), cât și oarecum cu Constituția, care la art. 29 alin. (6) prevede: „Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.”

  RăspundețiȘtergere
 4. @donjoe
  @Armand K.
  Aveţi dreptate. Întrucât nu era specificat "elevul major", apelând la art.3 din Legea cultelor nr. 489/2006 se putea încerca o acţiune "peste capul tutorilor". Acum acest lucru este lămurit: numai elevii majori pot lua această decizie singuri.

  Cât despre faptul că cererea "se poate depune oricând" pleacă de la premisa că opţiunea religioasă se poate modifica pe parcursul anului şcolar, lucru ce aduce mai aproape de situaţia elevului ce nu mai poate face educaţie fizică din considerente medicale. Acesta ar trebui să fie "spiritul legii", având în vedere că este o viziune confesională, dogmatică a materiei "religie".

  RăspundețiȘtergere
 5. Nu exista scutire la Religie.Exista cerere prin care se poate retrage de la Religie.Daca voi sunteti scutiti de religie, nu mintiti pe altii.Legea cere scolilor potrivit Legilor Romaniei (pe care le tot contestati pana la ajunge la ridicol)sa introduca Religia in trunchiul comun.Nu cred ca se poate depune aceasta cerere chiar oricand, numai ca in viziunea ateista va puteti permite orice, oricand fara scupule cum spune autorul acestui blog.Dupa ce ca e fara scupule e si mincinos(Adica pe un blog ,,prof-ul de Religie'' se streseaza sa scoata religia din Scoli).Asadar cine educa pe cine?Rusine!

  RăspundețiȘtergere
 6. @Anonim
  "Legile României" sunt strâmbe. Unele. Una dintre prevederile strâmbe este Legea educaţiei naţionale în locul în care prevede că religia face parte din trunchiul comun şi că elevii sunt înscrişi la acele ore în mod automat. Dacă era Istoria religiilor nu era nici o problemă. Dar este vorba de religia predată în sistem confesional, iar asta este greşit. De asta trebuie schimbată legea.
  Dacă, prin absurd, în loc de religie creştin-ortodoxă s-ar face religie islamică ai accepta ca elevii să fie automat înscrişi la acele ore? Dar dacă se predă ateism doctrinar? Ei bine, eu nu sunt de acord cu nici una dintre ele, nici cu islamul, nici cu ateismul. Şi nici cu creştinismul, fie el şi ortodox...

  RăspundețiȘtergere
 7. Nu imi poate obliga nimeni pe lumea asta copilul sa faca religie la scoala, daca nu vrea. Care vrea sa faca religie, sa dea la Teologie.
  Mi se pare absurd ca un elev care e la mate-info sa fie indoctrinat cu religie!!!

  RăspundețiȘtergere

Vă rog să treceţi un "nume", chiar dacă este fictiv.